Zakol živine v klavnicah, Slovenija, november 2017

V slovenskih klavnicah so v novembru 2017 pridobili več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v novembru 2017 zaklali okoli 3.202.000 kljunov perutnine, okoli 21.000 prašičev in okoli 14.000 glav govedi.

  • 30.1.2018
  • |
  • začasni podatki

V slovenskih klavnicah pridobili v novembru 2017 več mesa kot v oktobru 2017
V slovenskih klavnicah so v novembru 2017 zaklali konj in goveda več, ovc in perutnine manj kot v oktobru 2017, prašičev pa približno prav toliko kot v oktobru 2017, vendar z negativnim trendom (približno 40 živali manj). Konj so zaklali za okoli 38 % več (ali približno 40 konj več), goveda pa za okoli 15 % več (ali okoli 2.000 govedi več). Ovc so zaklali za okoli 30 % manj (ali okoli 300 živali manj), perutnine pa za okoli 2 % manj (ali približno 51.000 kljunov perutnine manj).

Mase trupov v novembru 2017 zaklanih živali so glede na oktober 2017 v glavnem sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa trupov v novembru 2017 zaklanih konj je bila za približno 33 % večja kot v prejšnjem mesecu (ali za okoli 8.000 kg), goveda za približno 15 % (ali za okoli 519.000 kg) in prašičev za približno 4 % (ali za okoli 74.000 kg). Masa trupov zaklanih ovc je bila za okoli 29 % manjša kot v prejšnjem mesecu (ali za okoli 4.000 kg), masa trupov zaklane perutnine pa za približno 2 % (ali za 94.000 kg).

Konj, prašičev in goveda zaklanih v novembru 2017 manj kot v novembru 2016
Ovc in perutnine je bilo v novembru 2017 zaklanih več kot v novembru 2016, in sicer ovc za okoli 17 %, perutnine pa za okoli 10 %. Drugih živali je bilo zaklanih manj:  konj za približno 12 %, prašičev za približno 5 % in goveda za približno 1 % manj.

Spremembe v masi trupov v novembru 2017 zaklanih živali v primerjavi z novembrom 2016 so sledile spremembam v številu zaklanih živali: masa trupov zaklanih ovc je bila v novembru 2017 za okoli 28 % večja kot v novembru 2016, masa perutnine pa za okoli 10 %; mase trupov preostalih vrst zaklanih živali pa so bile manjše, in sicer konj za okoli 13 %, goveda in prašičev pa za okoli 3 %.


V novembru 2017 so v slovenskih klavnicah zaklali 3 uvožena goveda, ki so skupaj tehtala približno tono (uvožena so bila iz Italije.). Zakola uvoženih prašičev in perutnine v novembru 2017 nismo zaznali.

Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, november 2017
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji15532204,88
Govedo14.1734.048285,62
Prašiči21.3761.96591,95
Ovce6891013,85
Koze35013,71
Kunci1.09711,30
Perutnina3.202.2465.7121,78
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
XI 2017
X 2017 
XI 2017
XI 2016
številomasaštevilomasa
Konji138,4133,388,186,8
Govedo114,9114,799,596,9
Prašiči99,8103,995,497,1
Ovce69,971,4116,6127,5
Perutnina98,498,4109,8109,7
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti