Opravljene delovne ure, Slovenija, 4. četrtletje 2017

V 4. četrtletju 2017 opravljenih več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2016

V 4. četrtletju 2017 je bilo opravljenih za 1,3 % več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2016, čeprav je zaposlena oseba opravila v povprečju manj delovnih ur kot v istem obdobju prejšnjega leta. V letu 2017 so povprečno največ delovnih ur opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo.

  • 6.3.2018
  • |
  • začasni podatki

V 4. četrtletju 2017 opravljenih več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2016
V Sloveniji zaposlene osebe so v 4. četrtletju 2017 opravile (po začasnih podatkih) 302,6 milijona delovnih ur, kar je za 1,3 % več kot v istem obdobju 2016. Skupno število opravljenih delovnih ur je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb.

Obseg opravljenih delovnih ur se je povečal tudi na letni ravni, in sicer je bilo v letu 2017 opravljenih 1.168,9 milijona delovnih ur ali za 1,8 % več kot v letu 2016.

Povprečno največ delovnih ur na mesec v 2017 opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo
Čeprav je bilo v Sloveniji v 4. četrtletju 2017 skupno opravljenih več delovnih ur kot v 4. četrtletju 2016, pa je posamezna zaposlena oseba opravila povprečno na mesec za 2,3 % manj delovnih ur kot v 4. četrtletju 2016, in sicer jih je opravila 135. Najpomembnejša razloga za to sta bila večje število praznikov (dela prostih dni) in manjše število opravljenih neplačanih nadur.

Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo se je v primerjavi s 4. četrtletjem 2016 zmanjšalo v vseh dejavnostih razen v dejavnosti rudarstvo.

Delovno najbolj obremenjene osebe (glede na število opravljenih delovnih ur) so bile v letu 2017 osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo; mesečno so opravile povprečno 139 delovnih ur ali 6 delovnih ur več od slovenskega povprečja. Tudi odstotni delež opravljenih delovnih ur v številu plačanih ur je bil v tej dejavnosti med vsemi dejavnostmi najvišji; znašal je 82,5 %.

Število opravljenih delovnih ur se je najbolj povečalo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, najbolj zmanjšalo pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
Z vidika dejavnosti se je skupno število opravljenih delovnih ur v 4. četrtletju 2017 glede na isto obdobje 2016 najizraziteje povečalo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 5,4 %), najizraziteje zmanjšalo pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 6,4 %). V obeh omenjenih dejavnostih so bile spremembe v skupnem obsegu opravljenih delovnih ur v največji meri posledica sprememb v številu zaposlenih oseb.

Podobne ugotovitve kot za 4. četrtletje 2017 veljajo tudi za celotno leto 2017. Povečanje števila opravljenih delovnih ur je bilo v letu 2017 glede na leto 2016 najopaznejše v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 5,2 %), zmanjšanje števila opravljenih delovnih ur pa v dejavnosti kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 5,0 %).

Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na 2016 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2017
Stopnje rasti števila opravljenih delovnih ur glede na 2016 po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2017
Vir: SURS
Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija (isto obdobje prejšnjega leta = 100)
201520162017
I–III100,898,7105,6
IV–VI101,2105,299,5
VII–IX103,0100,5100,8
X–XII103,397,7101,3
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja. Končni podatki o opravljenih delovnih urah za leti 2016 in 2017 bodo objavljeni predvidoma 5. septembra 2018 v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti