Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 na mesečni ravni višja za 0,7 %

Industrijska aktivnost, prihodek od prodaje in vrednosti zalog so bili v novembru 2017 višji kot v oktobru 2017.

  • 10.1.2018
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 višja tako na mesečni kot na letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v novembru 2017 na mesečni ravni višja za 0,7 %, na letni ravni pa za 9,9 %. Na mesečni ravni se je zvišala le v predelovalnih dejavnostih (za 1,2 %); v rudarstvu in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro se je znižala (za 4,0 % oz za 2,8 %).
Glede na povprečje leta 2010 je bila vrednost industrijske proizvodnje v novembru 2017 višja za 28,5 %. V daljšem obdobju se je najizraziteje povečala vrednost proizvodnje visoko tehnološko zahtevnih proizvodov; v novembru 2017 je bila glede na povprečje leta 2010 višja za 73,6 %.

Gibanje vrednosti prihodka od prodaje v novembru 2017 podobno gibanju vrednosti industrijske proizvodnje v tem mesecu

Prihodek od prodaje v industriji se je v novembru 2017 glede na oktober 2017 zvišal za 0,6 %, glede na november 2016 pa za 13,4 %.
V obdobju od januarja do novembra 2017 so industrijska podjetja ustvarila za 9,3 % višji prihodek kot v istem obdobju prejšnjega leta. Z vidika namenskih skupin so prihodki najbolj narasli v proizvodnji proizvodov za investicije (za 17,4 %).

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v novembru 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v novembru 2017 na mesečni ravni zvišala za 1,0 %; za toliko se je zvišala tudi v predelovalnih dejavnostih, v rudarstvu pa se je znižala za 23,7 %.
Na letni ravni se je vrednost zalog zvišala za 5,2 %, glede na povprečje leta 2010 pa za 20,6 %.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za november 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 15. januarja 2017.
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
XI 2017
X 2017 
XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
XI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,7109,9107,9128,5
B Rudarstvo96,0100,9103,977,9
C Predelovalne dejavnosti101,2110,9108,4131,6
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro97,2102,2102,1105,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,3106,5106,3122,2
  AE Energenti97,199,9101,1100,1
  AI Surovine100,4108,1107,3127,7
B Proizvodi za investicije104,1122,9113,9150,9
C Proizvodi za široko porabo100,5106,0105,2120,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,0105,6107,0111,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,4106,7104,7123,5
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi102,5108,6104,6173,6
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi101,7119,2113,9138,8
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi100,2107,4107,3134,3
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi98,2102,8103,4102,3
Vir: SURS
Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
XI 2017
X 2017 
XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
XI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)100,6113,4109,3125,8
B Rudarstvo91,0102,7107,987,4
C Predelovalne dejavnosti100,7113,2109,4125,5
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,8107,3107,6124,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine99,9107,8107,6125,5
B Proizvodi za investicije101,3130,9117,4143,5
C Proizvodi za široko porabo100,2106,2105,7112,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,6103,2108,994,9
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,6107,8104,6118,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
XI 2017
X 2017 
XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
XI 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,0105,2105,6120,6
B Rudarstvo76,349,267,937,4
C Predelovalne dejavnosti101,0105,7106,0121,7
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,0103,6101,4110,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,4104,6102,1112,5
B Proizvodi za investicije101,099,9108,2131,4
C Proizvodi za široko porabo100,5110,5109,7128,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,6109,6109,462,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,2110,8109,8147,8
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti