Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2017

Cene inputov v kmetijstvu v novembru 2017 za 0,4 % višje kot v mesecu pred tem

Cene inputov v kmetijstvu so se v novembru 2017 glede na oktober 2017 zvišale v povprečju za 0,4 %. Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se zvišale povprečno za 0,6 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa se v povprečju niso spremenile.

  • 12.1.2018
  • |
  • začasni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu, tj. cen proizvodov in storitev za kmetijsko proizvodnjo, spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
 
Cene inputov v kmetijstvu v novembru 2017 na mesečni in letni ravni višje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v novembru 2017 glede na oktober 2017 višje v povprečju za 0,4 %, glede na november 2016 pa v povprečju za 2,2 %.
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v povprečju za 0,6 % višje kot v prejšnjem mesecu, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa se v povprečju niso spremenile.

Cene goriv v skupini energija in maziva višje kot v prejšnjem mesecu
Od goriv v skupini energija in maziva so se tudi v novembru 2017 glede na prejšnji mesec podražila goriva za gretje (povprečno  za 2,6 %), motorna goriva (za 1,4 %) in maziva (za 6,7 %), medtem ko se cene električne energije niso spremenile.
 
Cene gnojil višje v povprečju za 0,9 %
Cene gnojil so bile v novembru 2017 v povprečju za 0,9 % višje kot v oktobru 2017. Od enostavnih gnojil so se podražila dušikova gnojila (v povprečju za 1,8 %) in fosfatna gnojila (v povprečju za 6,0 %), od  sestavljenih gnojil pa NPK-gnojila (v povprečju za 0,2 %) in PK-gnojila (za 2,1 %).
 
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu na mesečni ravni v povprečju nespremenjene
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so bile v novembru 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu, glede na november 2016 pa so se zvišale v povprečju za 2,9 %. Cene opreme so bile v povprečju višje za 2,8 %, cene zgradb pa v povprečju za 2,9 %. 
    

 
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
XI 2017
Ø 2010 
XI 2017
X 2017
XI 2017
XI 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)108,2100,6101,9
Semena in sadike111,7100,0101,8
Energija; maziva108,3101,8107,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal93,4100,9100,6
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,6100,1100,3
Vzdrževanje opreme116,0100,3102,4
Vzdrževanje zgradb108,899,8100,8
Drugi proizvodi in storitve106,5100,3100,1
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)113,9100,0102,9
Oprema113,3100,0102,8
Zgradbe115,4100,0102,9
Skupaj (input 1 + input 2)110,0100,4102,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (za leto 2017 najkasneje 28. februarja 2018).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti