Energetika, Slovenija, november 2017

Novembra je bila poraba električne energije za 4 % večja v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016

Proizvodnja električne energije se je v novembru 2017 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 3 %, oskrba z energenti  pa se je zmanjšala.

  • 27.12.2017
  • |
  • začasni podatki
Proizvodnja električne energije v novembru večja kakor oktobra
Novembra 2017 je bila neto skupna proizvodnja električne energije 1289 GWh in se je glede na oktober 2017 povečala za 3 %, poraba je bila 1248 GWh in se je glede na oktober 2017 povečala za 4 %. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah se je povečala za 14 %. V termoelektrarnah je bila proizvodnja večja za 7 %, v jedrski elektrarni Krško pa je bila proizvodnja manjša za 3 %.
Večji proizvodnji termoelektrične energije je sledila tudi večja poraba goriv v termoelektrarnah. Tako je bila skupna poraba goriv novembra 2017 večja za 13 %.
Novembra 2017 smo uvozili 739 GWh, izvozili pa 741 GWh električne energije.

Padec oskrbe z energenti v novembru 2017
V novembru 2017 smo zaznali padec oskrbe pri vseh energentih, razen pri zemeljskemu plinu, utekočinjenemu naftnemu plinu in pri rjavemu premogu in lignitu. Oskrbe pri teh treh spremljanih kategorijah so se v primerjavi s prejšnjim mesecem povečale za 31 %, 9 % in 7 %. Nadalje smo zabeležili padec oskrbe z  ekstra lahkim kurilnim oljem za 30 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 20 %, drugimi naftnimi proizvodi za 8 %, črnim premogom in antracitom za 6 %, motornim bencinom za 6 % in koksom za 5 %.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, november 2017
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, november 2017
Vir: SURS
Poraba goriv v termoelektrarnah po glavni dejavnosti, Slovenija
X
2017
XI
2017
XI2017
X2017
TJindeks
Skupaj3.7544.240113
Črni premog (NCV)812150
Rjavi premog in lignit (NCV)3.3343.648109
Naftni proizvodi (NCV)36200
Zemeljski plin (GCV)189311165
Druga goriva (NCV)220263120
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
X
2017
XI
2017
XI2017
X2017
indeks
Črni premog in antracit (ton)1.4751.38794
Koks (t)2.6762.54195
Rjavi premog in lignit (t)288.891310.059107
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)6.8647.447109
Motorni bencin, neosvinčen (t)33.57131.53494
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)2.6252.09480
Dizelsko gorivo (t)126.103124.30899
Kurilno olje, ekstra lahko (t)24.97117.59170
Drugi naftni proizvodi (t)12.53711.54692
Zemeljski plin (1.000 Sm3)71.35093.752131
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti