Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2017

V 2017 do konca novembra že več turističnih prenočitev kot lani do konca leta.

Novembra 2017 smo našteli skoraj 579.000 turističnih prenočitev in več kot 240.000 prihodov turistov, to je za 8 % več prenočitev in za 10 % več prihodov turistov kot novembra 2016. Več prihodov in več prenočitev kot v novembru 2016 so ustvarili tuji turisti.

  • 28.12.2017
  • |
  • začasni podatki

Tujih turistov več, domačih pa približno toliko kot novembra 2016
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v novembru 2017 zabeleženih več kot 240.000 prihodov turistov ali za 10 % več kot v novembru 2016 in skoraj  579.000 prenočitev ali za 8 % več kot v novembru 2016. Prihodov tujih turistov je bilo več kot 152.000 ali za 15 % več kot v novembru 2016, njihovih prenočitev pa več kot 336.000 ali za 16 % več kot v novembru 2016. Prihodov domačih turistov je bilo več kot 88.000 ali za 1 % več kot v novembru 2016, njihovih prenočitev pa blizu 243.000 ali skoraj enako kot v novembru 2016.

Slovenija v novembru privabila največ Avstrijcev
Ključni trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v novembru 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Avstrija (19 % ali več kot 65.000), Italija (18 %), Nemčija (8 %), Hrvaška (7 %), Srbija (6 %) in Ruska federacija (4 %).

Več turističnih prenočitev kot v novembru 2016 so v novembru 2017 ustvarili turisti z naslednjih ključnih trgov: iz Nemčije (za 20 % več), iz Italije (za 19 % več), iz Hrvaške (za 18 % več), iz Srbije (za 12 % več), iz Ruske federacije (za 9 % več) in iz Avstrije (za 7 % več).

77 % vseh prenočitev v hotelih
V hotelih je bilo v novembru 2017 ustvarjenih skoraj  443.000 ali 77 % vseh prenočitev turistov, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v kampih 4 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih 4 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 3 % in v mladinskih hotelih prav tako 3 %.

Manj turističnih prenočitev kot v novembru 2016 je bilo zabeleženih v apartmajskih in počitniških naseljih (za 9 %) in v kampih (za 1 %). V vseh preostalih vrstah nastanitvenih objektov se je število turističnih prenočitev glede na november 2016 povečalo: v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 21 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih za 18 %, v hotelih za 9 %, v mladinskih hotelih za 6 %.

Največ turistov obišče zdraviliške občine
Največ prenočitev turistov so v novembru 2017 našteli v zdraviliških občinah (40 % ali skoraj 233.000), nato v obmorskih občinah (16 %), v občini Ljubljana (14 %) in v gorskih občinah (12 %).

Drugače je bilo število prenočitev v zdraviliških občinah skoraj enako kot v novembru 2016. V vseh preostalih tipih turističnih občin pa se je povečalo: v gorskih občinah za 22 %, v občini Ljubljana za 15 % in v obmorskih občinah za 10 %.

V 2017 do konca novembra že več turističnih prenočitev kot v celem letu 2016
Od začetka 2017 do konca novembra so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4,4 milijona turističnih prihodov in več kot 11,3 milijona turističnih prenočitev, kar je 14 % več turističnih prihodov in 11 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Tuji turisti so letos ustvarili do zdaj skoraj 7,7 milijona vseh turističnih prenočitev (68 %), kar je za 15 % več kot v istem obdobju lani, in več kot 3,2 milijona prihodov, kar je 17 % več kot v istem obdobju lani. Domači turisti pa so ustvarili več kot 3,6 milijona prenočitev ali 4 % več kot v istem obdobju lani in več kot 1,2 milijona prihodov ali 6 % več kot v istem obdobju lani.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, november 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2017I–XI 2017XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
XI 2017I–XI 2017XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj240.1694.449.765109,7113,6578.64911.332.291108,4111,4
Domači88.0361.226.707101,1105,7242.5533.653.18099,6104,4
Tuji152.1333.223.058115,3116,9336.0967.679.111115,7115,0
  od tega
  iz Avstrije23.867321.841108,3112,665.104855.234106,6110,5
  iz Italije31.277472.302114,1105,061.7021.027.661118,8103,8
  iz Nemčije9.846363.305123,6127,126.367942.862120,2125,6
  iz Hrvaške11.956152.055119,8112,622.792341.472118,2109,2
  iz Srbije8.541100.65098,5108,119.461250.304112,0109,4
  iz Ruske federacije2.41349.235125,2126,214.524260.032108,6134,3
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, november 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
XI 2017I–XI 2017XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
XI 2017I–XI 2017XI 2017
XI 2016
I–XI 2017
I–XI 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj240.1694.449.765109,7113,6578.64911.332.291108,4111,4
Vrste občin
  Zdraviliške občine71.235854.690101,4105,7232.8193.044.614100,1104,3
  Gorske občine38.4581.240.613119,7117,770.3562.976.957121,7117,4
  Obmorske občine33.233726.726108,3111,094.5112.317.951109,8109,4
  Ljubljana44.918754.793110,1111,982.6601.386.253114,6113,8
  Mestne občine29.294418.942116,0115,853.323782.025111,2111,6
  Druge občine23.031454.001115,8124,444.980824.491120,4121,1
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli185.6602.688.305110,3111,6442.5896.730.524108,9108,8
  Apartmajska in počitniška naselja9.988185.07392,5106,228.324594.06091,4101,3
  Kampi7.138543.591104,7124,124.0781.662.93899,0121,2
  Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počit. domovi7.790125.843118,4104,223.175429.890117,7107,9
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše7.441252.603118,1123,816.078651.574121,0121,9
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebnih sobah, apartmajih in hišah, prenočiščih, turističnih kmetijah z nastanitvijo ter delavskih počitniških domovih in apartmajih. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu v celoti objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti