Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2017

V letu 2017 1,7-odstotna inflacija, mesečna rast cen decembra v povprečju nespremenjena

Leto 2017 končujemo z 1,7-odstotno inflacijo. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane in naftnih derivatov. Blago se je v enem letu podražilo za 1,9 %, storitve za 1,3 %. Na mesečni ravni pa se cene decembra v povprečju niso spremenile.  

  • 29. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Letna inflacija v letu 2017 1,7-odstotna, povprečna letna pa 1,4-odstotna

V decembru 2017 smo imeli na letni ravni 1,7-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,5-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,1-odstotna).

Cene blaga in storitev so se v enem letu zvišale za 1,9 oz. 1,3 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,0 oz. 1,2 %, cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,5 %.

Največ, po 0,5 odstotne točke, so k 1,7-odstotni letni inflaciji prispevali dražja hrana (za 3,1 %) in naftni derivati. Cene tekočih goriv so bile višje za 13,4 %, cene dizelskega goriva in bencina pa za 10,6 oz. 6,1 %. Med prehrambnimi izdelki so izstopale podražitve svežega sadja (za 12,4 %) in mesa (za 6,5 %). Tobak se je podražil za 4,8 % in zvišal letno inflacijo za 0,2 odstotne točke.

V letu 2017 so v skupini hrana in brezalkoholne pijače izstopale še podražitve masla (za 20,9 %), oljčnega olja (za 8,5 %) in drugih mlečnih izdelkov (za 5,8 %).

Na drugi strani so skupno rast cen najbolj, za 0,2 odstotne točke, znižale nižje cene avtomobilov (za 2,7 %). 
 

Cene na mesečni ravni v povprečju nespremenjene

Cene življenjskih potrebščin so bile v decembru 2017 v povprečju enake kot v prejšnjem mesecu.

K mesečni rasti cen so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene mesa (za 1,6 %) in pogonskih goriv. Dizelsko gorivo se je podražilo za 1,6 %, bencini za 1,4 %. Dodatne 0,1 odstotne točke so k mesečni inflaciji prispevale preostale decembrske podražitve.

Decembrski popusti pri prodaji obleke in obutve (cene so bile nižje za 3,0 %) so inflacijo znižali za 0,2 odstotne točke. Dodatne 0,1 odstotne točke je prispeval še cenejši nakup prevoznih sredstev (za 0,9 %). 


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v decembru 2017 1,9-odstotna (v decembru 2016 je bila 0,6-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,6-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,2-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,1-odstotna.

Blago se je v letu dni podražilo za 2,0 %, storitve pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 3,3 oz. 0,4 %, cene trajnega blaga pa so se znižale za 2,0 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2017 1,5-odstotna (v oktobru 2017 je bila 1,4-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,8-odstotna (v oktobru 2017 1,7-odstotna). Najnižjo inflacijo so imeli na Cipru (0,2-odstotno), najvišjo pa v Estoniji 4,5-odstotno; v Sloveniji je bila 1,4-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XII 17
XII 16
XII 17
XI 17 
I–XII 17
I–XII 16
XII 17
Ø 15 
Skupaj101,7100,0101,4102,01
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,9100,5102,2104,07
02 Alkoholne pijače in tobak103,099,9102,2103,33
03 Oblačila in obutev101,397,0100,3103,73
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo103,6100,4102,5103,26
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj100,4100,8100,0100,97
06 Zdravstvo100,2100,0100,4101,41
07 Prevoz101,6100,2101,998,73
08 Komunikacije97,799,7100,3102,15
09 Rekreacija in kultura100,8100,1100,498,78
10 Izobraževanje103,7100,0101,3104,11
11 Restavracije in hoteli101,6100,1101,5103,24
12 Raznovrstno blago in storitve101,3100,1101,4103,20
  Blago101,999,9101,3101,66
  Storitve101,3100,1101,7102,77
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XII 17
XII 16
XII 17
XI 17 
I–XII 17
I–XII 16
XII 171)
Ø 15 
Skupaj1,90,11,6102,21
01 Hrana in brezalkoholne pijače3,10,62,2103,68
02 Alkoholne pijače in tobak3,20,02,4103,45
03 Oblačila in obutev0,2-3,0-0,4103,63
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo4,10,52,9103,56
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-0,50,5-0,699,47
06 Zdravstvo-0,10,00,2101,25
07 Prevoz2,20,32,499,66
08 Komunikacije-1,8-0,30,5102,36
09 Rekreacija in kultura2,20,31,0100,34
10 Izobraževanje3,20,01,2103,85
11 Restavracije in hoteli1,70,21,2103,43
12 Raznovrstno blago in storitve1,10,11,7103,53
  Blago2,00,01,4101,44
  Storitve1,70,11,8103,58
1) Indeksi.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Od januarja 2018 bomo kot vir podatkov za izračun indeksov inflacije (ICŽP in HICŽP) za prvi dve skupini po klasifikaciji ECOICOP, tj. za skupini hrana in brezalkoholne pijače ter alkoholne pijače in tobak, uporabljali samo podatke iz podatkovnih baz trgovcev. Spremenjena bo tudi metodologija izračuna indeksov.

Z uvedbo nove metodologije bomo opustili tudi mesečno objavljanje povprečnih drobnoprodajnih cen proizvodov in storitev. Odslej bomo povprečne drobnoprodajne cene objavljali enkrat letno, nabor proizvodov in storitev pa bo nekoliko manjši, kot je bil doslej.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.