Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, november 2017

V novembru 2017 izdanih 7 % gradbenih dovoljenj za stavbe več kot v oktobru

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v novembru 2017 izdanih 19 % dovoljenj manj, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 33 % dovoljenj več kot v oktobru 2017. S tokrat izdanimi dovoljenji je načrtovanih 14 % stanovanj manj kot v mesecu prej; največ jih bodo gradili v osrednjeslovenski regiji.

  • 20. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Za gradnjo nestanovanjskih stavb več dovoljenj kot v prejšnjem mesecu

V novembru 2017 so bila izdana 704 gradbena dovoljenja za stavbe, kar je 7 % več, kot jih je bilo izdanih v oktobru 2017. Za stanovanjske stavbe je bilo izdanih 260 gradbenih dovoljenj, kar je 19 % manj kot oktobra. Za enostanovanjske stavbe je bilo izdanih 66 gradbenih dovoljenj manj, za večstanovanjske stavbe pa 4 gradbena dovoljenja več kot oktobra. Za nestanovanjske stavbe je bilo izdanih 444 gradbenih dovoljenj, kar je 33 % več kot v prejšnjem mesecu. Med temi dovoljenji jih je bilo največ, 209, izdanih za gradnjo kmetijskih stavb, med temi pa 80 % za manjše, nezahtevne objekte.

99 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 1 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 8 % višje kot v oktobru 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa naj bi bila večja za 19 %.

Načrtovanih manj gradenj stanovanj kot v oktobru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v novembru 2017, je bila predvidena gradnja 290 stanovanj, kar je 14 % manj, kot jih je bilo načrtovanih v oktobru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 245 stanovanj ali 85 % vseh, v večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 38 stanovanj (13 % vseh), 7 stanovanj (2 % vseh) pa je načrtovanih v nestanovanjskih stavbah. Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 165 m2, tista v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 155 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2017, se bo predvidoma gradilo 14 % manj novih stanovanj kot s tistimi, ki so bila izdana v oktobru 2017, njihova skupna površina pa naj bi bila manjša za 8 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v novembru 2017, se bo največ stanovanj gradilo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 100 (to je 35 % vseh načrtovanih v tem mesecu). Od teh se jih bo malo več kot polovica gradila v Ljubljani. 58 stanovanj (20 % vseh) se bo gradilo v podravski statistični regiji, 29 stanovanj (10 % vseh) pa v pomurski statistični regiji. V drugih regijah je bilo tokrat načrtovanih manj stanovanj, najmanj v obalno-kraški in zasavski statistični regiji (tri v vsaki).

Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, november 2017
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, november 2017
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, posavsko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, november 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj704181.64229046.497
  stanovanjske stavbe26064.85928346.201
  nestanovanjske stavbe444116.7837296
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
XI 2017
X 2017
XI 2017
X 2017
Število108,386,2
Površina118,692,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.