Nefinančna sredstva, Slovenija, 2015, 2016

Nefinančno premoženje gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah je bilo konec leta 2016 vredno 141 milijard EUR

140,7 milijarde EUR vredna nefinančna sredstva slovenskega gospodarstva so konec leta 2016 predstavljala 3,5-kratno vrednost BDP; osnovna sredstva (neto) so bila vredna 131,4 milijarde EUR, zaloge v bilancah gospodarstva pa 9,4 milijarde EUR.

  • 21.12.2017
  • |
  • brez statusa
Nefinančna sredstva so eden izmed osnovnih dejavnikov proizvodnje (tj. kapital) in hkrati merilo premoženja, ki ga prikazujemo v obliki nacionalne bilance stanja. Konec leta 2016 je imelo slovensko gospodarstvo v tekočih cenah za 140,7 milijarde EUR nefinančnega premoženja v osnovnih sredstvih in zalogah, kar predstavlja 3,5-kratno vrednost letnega BDP (40.418 milijonov EUR).
 
Vrednost nefinančnega premoženja gospodarstva v osnovnih sredstvih se še naprej znižuje
 
Upoštevaje potrošnjo stalnega kapitala oziroma amortizacijo je skupna (neto) vrednost osnovnih sredstev konec leta 2016 znašala 131,4 milijarde EUR. Večinski del vrednosti osnovnih sredstev so predstavljali zgradbe in objekti (82,5 %), sledili so stroji in oprema (13,8 %), proizvodi intelektualne lastnine (3,3 %) ter gojena naravna sredstva (0,4 %).
 
Realno je bila vrednost osnovnih sredstev v primerjavi z letom 2015 nižja za 0,8 %, kar kaže, da se trend negativnih rasti od leta 2011 nadaljuje. Obseg potrošnje stalnega kapitala tako še naprej presega nova investicijska vlaganja.
 
Vrednost zgradb in objektov se je v primerjavi z letom 2015 realno znižala za 0,9 %. Znižala se je tudi neto vrednost proizvodov intelektualne lastnine, in sicer za 1,2 %, medtem ko se je vrednost v skupini stroji in oprema prvič po letu 2008 zvišala, in sicer za 0,2 %. Slednja je predvsem posledica višjih investicij in s tem povečanja vrednosti osnovnih sredstev v podskupini transportna oprema.

Vrednost osnovnih sredstev v lasti sektorja država v letu 2016 realno za 0,7 % višja
 
Vrednost osnovnih sredstev se je znižala v večini sektorjev gospodarstva (nefinančne družbe, finančne družbe, gospodinjstva in nepridobitne institucije). Izjema pri omenjenem nižanju vrednosti je bil le sektor država. V tem sektorju se je namreč vrednost osnovnih sredstev v letu 2016 realno povečala za 0,7 %. Vendar se je ta rast glede na preteklo obdobje zaradi opaznega padca bruto investicij v osnovna sredstva sektorja država v letu 2016 upočasnila.
 
Zaloge surovin in materiala ter zaloge trgovskega blaga večje
 
Vrednost zalog v bilanci nefinančnih sredstev je konec leta 2016 znašala 9,4 milijarde EUR in je bila v tekočih cenah za 5 % višja kot pred enim letom. V strukturi vrednosti zalog so največji delež predstavljale zaloge trgovskega blaga (45 %), sledile so zaloge surovin in materiala (29 %), zaloge nedokončane proizvodnje (15 %) ter zaloge dokončanih proizvodov (11 %). Prekinitev zniževanja skupnih zalog v letu 2016 je bila posledica povečanja zalog surovin in materiala ter zalog trgovskega blaga v bilancah podjetij; te so se namreč nominalno povečale za 8 %. Vse to je nakazovalo na oživljanje gospodarske aktivnosti.
Nefinančna sredstva po stanju 31. 12., Slovenija
2013201420152016
mio. EUR, tekoče cene
Nefinančna sredstva - skupaj138.612138.629139.479140.711
Osnovna sredstva - skupaj (neto)129.072129.576130.564131.353
Stanovanja (brez zemljišč)43.04842.86742.83442.997
Druge zgradbe in objekti (brez zemljišč)63.00463.91964.72365.331
Stroji in oprema 18.40118.12618.17118.161
…Transportna oprema2.9842.8902.9353.092
…Oprema IKT1.026907910830
…Drugi stroji in oprema 14.39214.32914.32514.239
Gojena biološka sredstva 463447475490
Proizvodi intelektualne lastnine 4.1564.2174.3614.374
od tega: raziskave in razvoj2.9253.0483.1853.263
od tega: programska oprema in podatkovne baze709681731693
Zaloge - skupaj9.5419.0548.9159.359
Dokončani proizvodi1.1471.0981.0761.065
Nedokončani proizvodi2.0031.5041.4731.408
Surovine in material2.3222.4282.5002.702
Trgovsko blago4.0694.0243.8664.185
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Z današnjo objavo podatkov o vrednosti nefinančnih sredstev objavljamo v podatkovni bazi SI-STAT podrobnejše podatke za leto 2015 in tudi prvo oceno podatkov za leto 2016.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti