Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, oktober 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 8,6 % višja kot v septembru 2017 in za 29,5 % višja kot v oktobru 2016

Vrednost v oktobru 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v oktobru 2016.

  • 15. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v oktobru 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v oktobru 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v septembru 2017, in sicer za 8,6 %. Vrednost opravljenih del na stavbah je bila višja za 19,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,8 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del v tekočem mesecu drugič zaporedoma višja kot v prejšnjem mesecu (v septembru 2017 je bila za 4,1 % višja kot v avgustu). 

Vrednost opravljenih gradbenih del v oktobru 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v oktobru 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 29,5 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 40,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 25,5 %. 

Vrednost gradbenih del,
opravljenih od januarja do oktobra 2017, višja kot v istem obdobju 2016 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih desetih mesecih leta 2017, je bila za 16,1 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat višja za 27,9 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 12,0 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v oktobru 2017 za več kot 32 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v oktobru 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 32,6 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 43,5 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 25,8 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
X 2017
IX 2017 
X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
X 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo108,6129,5116,167,4
  stavbe119,0140,7127,956,5
  gradbeni inženirski objekti104,8125,5112,074,2
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.