Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2016

Javni izdatki za formalno izobraževanje tudi v 2016 (4,8 % BDP) nižji kot v letu prej.

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2016 znašali 1,938 milijarde EUR;  delež teh izdatkov v BDP je bil za 0,1 odstotne točke nižji kot v letu 2015.

  • 15. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Za formalno izobraževanje v Sloveniji je bilo v 2016 namenjenih 1,938 milijarde EUR javnih sredstev

Javni izdatki za formalno izobraževanje so v letu 2016 znašali 1.938 milijonov EUR ali 4,8 % BDP. 95 % vseh teh sredstev je bilo dodeljenih neposredno izobraževalnim ustanovam, 5 % (92 milijonov EUR) pa je bilo porabljenih za javne transferje gospodinjstvom in drugim zasebnim entitetam.  Največji delež javnih izdatkov je bil namenjen za osnovnošolsko izobraževanje (44 %), drugi največji delež pa za terciarno izobraževanje (20 %).

Skupni, javni, zasebni in mednarodni izdatki za izobraževalne ustanove v 2016 so bili 5,3 % BDP

Za izobraževalne ustanove je bilo v letu 2016 porabljenih 2.158 milijonov EUR, 86 % teh izdatkov so bili javni izdatki, 13 % zasebni izdatki in  odstotek izdatki oz. sredstva iz mednarodnih virov.

V strukturi celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove so bili izdatki za predšolsko vzgojo in izobraževanje 20 %  (1. starostno obdobje 7 %, 2. starostno obdobje 13 %), izdatki za osnovnošolsko izobraževanje 44 %, izdatki za srednješolsko izobraževanje 17 %, izdatki za terciarno izobraževanje pa 19 %.

Izobraževalne ustanove so v letu 2016 za tekoče in investicijske stroške porabile 2,2 milijarde EUR

Tekoči izdatki izobraževalnih ustanov so v letu 2016 znašali 2.077 milijonov EUR ali 94 % vseh izdatkov (velika večina teh izdatkov, 76 %, je bila namenjena za plače zaposlenih); preostalih 6 % izdatkov (133 milijonov EUR) so bili  investicijski izdatki. V strukturi porabe izobraževalnih ustanov so se investicijski izdatki glede na prejšnje leto zmanjšali  za 2 odstotni točki.

Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2016
Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2016
Javni izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija
Ravni
izobraževanja
20152016
1.000 EUR%% od BDP1)1.000 EUR%% od BDP1)
Skupaj2)1.907.483100,04,91.938.311100,04,8
Predšolsko330.48717,30,9327.96916,90,8
  1. starostno obdobje115.6716,10,3117.2996,10,3
  2. starostno obdobje214.81711,30,6210.67010,90,5
Osnovnošolsko829.24043,52,1855.39044,12,1
Srednješolsko367.23619,30,9371.16219,10,9
Terciarno379.00619,91,0382.62419,70,9
  višješolsko13.8800,70,010.7540,60,0
  visokošolsko365.12619,10,9371.87019,20,9
Nerazporejeno1.5140,10,01.1670,10,0
1) Javni izdatki za formalno izobraževanje v odstotnem deležu od BDP so izračunani na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov BDP (Prva objava z dne 31. avgust 2017; http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/6824).
2) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki za izobraževalne ustanove, Slovenija, 2016
Ravni
izobraževanja
Viri sredstev
skupajjavna sredstvazasebna sredstvasredstva iz
mednarodnih virov
1.000 EUR
Skupaj1)2.158.2341.846.523290.10521.607
Predšolsko436.715327.969108.70146
  1. starostno obdobje156.194117.29938.87916
  2. starostno obdobje280.522210.67069.82229
Osnovnošolsko941.687855.37385.614700
Srednješolsko360.888321.01237.4542.422
Terciarno417.777341.00258.33618.439
  višješolsko12.80910.7541.883172
  visokošolsko404.968330.24956.45318.267
Nerazporejeno1.1671.167......
… ni podatka
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Izdatki v izobraževalnih ustanovah, Slovenija, 2016
Ravni
izobraževanja
Vrsta porabe
skupajtekoči izdatkiinvesticijski izdatki
1.000 EUR
Skupaj1)2.209.5632.076.630132.934
Predšolsko427.149406.62520.523
  1. starostno obdobje152.767145.4267.340
  2. starostno obdobje274.382261.19913.183
Osnovnošolsko964.086901.79762.290
Srednješolsko366.275347.48318.792
Terciarno450.886419.56931.317
  višješolsko13.41713.135282
  visokošolsko437.469406.43431.035
Nerazporejeno1.1671.15611
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.