Kazalniki kakovosti

Metodološki priročnik Kazalniki kakovosti 2017

Na voljo je posodobljena in dopolnjena različica metodološkega priročnika, v katerem so predstavljeni kazalniki kakovosti, ki jih SURS izračunava in objavlja za svoje statistične rezultate.

  • 13. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

Na Statističnem uradu smo pripravili prenovljeno in posodobljeno izdajo metodološkega priročnika Kazalniki kakovosti 2017. S tem nadaljujemo razvoj standardiziranega poročanja o kakovosti naših postopkov in izdelkov. Osnovno orodje poročanja o kakovosti so že nekaj let metodološki dokumenti, ki določajo standardno strukturo za poročanje, imenovano standardno poročilo o kakovosti. Ti dokumenti natančno definirajo in opisujejo 6 komponent kakovosti statističnih rezultatov: ustreznost, točnost ocen, pravočasnost in točnost objave, dostopnost in jasnost, primerljivost, skladnost. Pomemben del vsakega poročila o kakovosti so tudi kazalniki kakovosti. Kazalniki kakovosti so številske vrednosti, s katerimi izkazujemo doseženo stopnjo kakovosti naših postopkov in izdelkov. Njihov namen je ponuditi proizvajalcem statistike analitičen vpogled v celoten statistični postopek, uporabnikom statističnih rezultatov pa podati pomembne dodatne informacije, ki jim bodo omogočale pravilnejšo in ustreznejšo uporabo rezultatov.


Obvestilo

Za prikaz vsebine je potrebno strinjanje s piškotki.

Več o piškotkih


Prvo izdajo metodološkega priročnika Kazalniki kakovosti smo na SURS pripravili v letu 2011 in v njej prvič na enem mestu podali opise standardnih kazalnikov kakovosti s praktičnimi navodili za njihov izračun. V letih po omenjeni prvi izdaji priročnika smo ob pripravljanju poročil o kakovosti pridobivali praktične izkušnje. Zaradi teh izkušenj in tudi zaradi metodoloških posodobitev na evropski ravni je bilo treba prenoviti in dopolniti metodološke dokumente, ki služijo kot navodila za pripravo poročil o kakovosti. Prenovljeni priročnik tako vsebuje nekoliko posodobljene metodološke opise in na konkretnih primerih prikazane postopke za izračun standardnih kazalnikov kakovosti, ki jih uporabljamo na Statističnem uradu RS. Tudi ta verzija je, tako kot je bila že prva, prvenstveno namenjena vsem, ki jih zanima nekoliko globlji vpogled v celoten proces nastajanja statističnih rezultatov, še posebej pa nekoliko globlji vpogled v postopke ocenjevanja teh rezultatov.

Junija 2017 je SURS izdal tudi posodobljeno in dopolnjeno različico metodološkega priročnika Smernice za zagotavljanje kakovosti, v katerem so pregledno predstavljeni poslovni procesi, ki so potrebni za izdelavo uradnih statističnih podatkov. Pripravili smo tudi angleško verzijo priročnika in jo zdaj objavljamo.

 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.