Žičniški promet, Slovenija, 3. četrtletje 2017

Krožne kabinske žičnice prepeljale v 3. četrtletju 2017 41 % več potnikov kot v istem obdobju 2016

V 3. četrtletju 2017 je bilo z žičnicami prepeljanih za 16 % več  potnikov kot v 3. četrtletju 2016. Največ potnikov so prepeljale  krožne kabinske žičnice. Vse žičniške naprave skupaj so v opazovanem obdobju obratovale 1.196 dni.  

  • 21.12.2017
  • |
  • končni podatki

V juliju, avgustu in septembru  2017 je bilo v žičniškem prometu prepeljanih okrog 713.000 potnikov, to je za 16 % več kot v istih mesecih leta 2016.

Največ potnikov je bilo v opazovanem četrtletju prepeljanih s sedežnicami in nihalkami, in sicer s sedežnicami okrog 283.000 ali 15 % več kot v istem četrtletju leta 2016,  z nihalkami okrog 277.000, kar je 5 % več kot v istem četrtletju  2016. S krožnimi kabinskimi žičnicami je bilo prepeljanih okoli 151.000 ali za 41 % več potnikov kot v istem četrtletju 2016. Vlečnice v tem obdobju niso obratovale.

Obratovalnih dni na vseh napravah skupaj je bilo v 3. četrtletju 2017 za 23 % več kot v istem obdobju leta 2016; vse naprave skupaj so namreč v opazovanem četrtletju obratovale 1.196 dni.

Najugodnejši mesec v 3. četrtletju 2017 je bil za žičničarje julij; v tem mesecu so vse žičniške naprave obratovale največ dni (510) in je bilo prepeljanih največ potnikov (293.000). 

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT

Podrobnejši podatki o žičniškem prometu so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Število voženj potnikov v žičniškem prometu, Slovenija
Število voženj potnikov v žičniškem prometu, Slovenija
Vir: SURS
Žičniški promet, Slovenija
VII 2017VIII 2017IX 2017VII–IX 2017VII–IX 2017
VII–IX 2016
številoindeks
  Naprave v obratovanju211816--
  Obratovalni dnevi5104572291.196123
  Vožnje potnikov (1.000)29334080713116
- ni smiseln
Vir: SURS
Žičniški promet po posameznih vrstah žičnic, Slovenija
VII 2017VIII 2017IX 2017VII–IX 2017VII–IX 2017
VII–IX 2016
število voženj potnikov (1.000)indeks
  Nihalke10813336277105
  Krožno-kabinske547522151141
  Sedežnice13013122283115
  Vlečnice00000
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.