Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2017

V 3. četrtletju zasebno potovala polovica prebivalcev Slovenije

V 3. četrtletju 2017 se je na vsaj eno zasebno potovanje odpravil vsak drugi prebivalec Slovenije, star 15 let ali več. Opravljenih je bilo skoraj dva milijona zasebnih potovanj, od tega dve tretjini v tujini, od teh pa 80 % na Hrvaškem.

  • 22. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Na vsaj enem zasebnem potovanju vsak drugi prebivalec Slovenije
V obdobju julij–september 2017 se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 925.000 ali 53 % prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vseh zasebnih potovanj je bilo okoli 1.914.000 ali za 4 % več kot v istem obdobju predhodnega leta.

Cilji dveh tretjin zasebnih potovanj v tujini
34 % zasebnih potovanj je potekalo v Sloveniji, 66 % pa v tujini (od tega 80 % na Hrvaškem). Zasebna potovanja v tujini so bila v povprečju več kot dvakrat daljša od tistih v Sloveniji (v tujini 7,1, v Sloveniji 3,3 prenočitve).

Turisti na zasebnih potovanjih večinoma bivali v najetih nastanitvenih objektih
Turisti na zasebnih potovanjih so v 55 % bivali v najetih nastanitvenih objektih: v hotelih in podobnih objektih (v 17 % zasebnih potovanj), v kampih (v 13 %) ter drugih najetih nastanitvenih objektih, kot so zasebne sobe ali apartmaji, apartmaji v počitniških naseljih ipd. (v 25 % zasebnih potovanj). Med preostalimi 45 % zasebnih potovanj so turisti bivali v nenajetih nastanitvenih objektih: v lastnem počitniškem bivališču (v 23 % zasebnih potovanj) in pri sorodnikih ali prijateljih (v 22 % zasebnih potovanj).

Če je turist na zasebnem potovanju bival v hotelu, je porabil povprečno 78 EUR na dan
Turisti na zasebnem potovanju so porabili v povprečju 40 EUR na dan; če so potovali po Sloveniji, so porabili povprečno 31 EUR na dan, če so potovali po tujini, pa povprečno 42 EUR na dan. Povprečno največ denarja na dan je porabil turist, ki je bival v hotelu ali podobnem objektu (78 EUR), povprečno najmanj pa tisti, ki je bival v lastnem počitniškem bivališču (16 EUR).
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.