Socioekonomske značilnosti meddržavnih selivcev, Slovenija, 2016

Leta 2016 med priseljenimi manj terciarno izobraženih kot med odseljenimi

Izobrazba leta 2016 odseljenih je bila približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije. Najpogostejši namen priselitve v Slovenijo za tuje državljane je bila zaposlitev.

  • 21. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Izobrazba odseljenih približno enaka izobrazbi celotnega prebivalstva Slovenije

V letu 2016 se je po podatkih Statističnega urada RS v Slovenijo priselilo 16.623 prebivalcev, od tega jih je bilo skoraj dve tretjini starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 23 %, srednješolsko 58 %, višje- ali visokošolsko pa 19 %.

Iz Slovenije se je v letu 2016 odselilo 15.572 prebivalcev, od tega jih je bilo 69 % starih 25–64 let. Med temi jih je imelo osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo 20 %, srednješolsko 55 %, višješolsko ali visokošolsko izobrazbo pa 25 %.

Med priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, jih je 36 % imelo terciarno izobrazbo, medtem ko je bilo med priseljenimi tujimi državljani terciarno izobraženih precej manj: 15 %. Med odseljenimi prebivalci v isti starosti je bila razlika še nekoliko večja: med odseljenimi državljani Slovenije jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 36 %, med tujimi državljani pa je bilo vsaj višješolsko izobraženih 12 %.

V letu 2016 se je v Slovenijo priselilo 106 doktorjev znanosti, iz države pa se jih je odselilo 156.

Izobrazbena sestava v letu 2016 iz Slovenije odseljenih državljanov RS in tujih državljanov, starih 25–64 let, je bila podobna izobrazbeni sestavi teh dveh skupin med prebivalstvom Slovenije v starosti 25–64 let.


Zaposlitev najpogostejši namen priselitve

Od 13.760 v letu 2016 v Slovenijo priseljenih tujih državljanov se jih je največ priselilo z namenom zaposlitve (50 %). Veliko se jih je priselilo tudi z namenom, da se pridružijo  svojim družinskim članom (39 %), drugi razlogi (npr. študij) pa so bili redkejši.

Med v letu 2016 priseljenimi državljani RS, starimi 25–64 let, je bilo konec leta zaposlenih 32 %, med enako starimi v istem času priseljenimi tujimi državljani pa je bilo zaposlenih 68 %. Med v letu 2016 odseljenimi slovenskimi državljani v starosti 25–64 let jih je bilo 37 % pred selitvijo zaposlenih, med tujimi državljani pa 59 %. Za primerjavo: 1. januarja 2017 je bilo zaposlenih 70 % prebivalcev Slovenije (25–64 let).


Novosti v bazi SI-STAT

V podatkovni bazi SI−STAT objavljene časovne vrste podatkov o socioekonomskih značilnostih meddržavnih selivcev smo dopolnili s podatki za leto 2016. Podatki so na voljo za priseljene in odseljene prebivalce.
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2016
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po izobrazbi, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Priseljeni in odseljeni prebivalci, stari 15 ali več let, po statusu aktivnosti, državljanstvu in spolu, Slovenija, 2016
PriseljeniOdseljeni
skupajmoškiženskeskupajmoškiženske
Selivci14.3939.2505.14313.5558.2875.268
aktivni8.3616.8181.5436.4714.7481.723
  zaposleni7.6366.4101.2265.4234.1031.320
  brezposelni7254083171.048645403
neaktivni6.0322.4323.6007.0843.5393.545
Državljani RS2.4031.4099947.4063.9773.429
aktivni8515602912.8331.7011.132
  zaposleni6043972072.2441.390854
  brezposelni24716384589311278
neaktivni1.5528497034.5732.2762.297
Tuji državljani11.9907.8414.1496.1494.3101.839
aktivni7.5106.2581.2523.6383.047591
  zaposleni7.0326.0131.0193.1792.713466
  brezposelni478245233459334125
neaktivni4.4801.5832.8972.5111.2631.248
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.