Izvoz in uvoz blaga, Slovenija, oktober 2017

Izvoz in uvoz v oktobru 2017 višja kot v oktobru 2016

Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do oktobra 2017 višja kot v istem obdobju 2016, izvoz za 13,2 %, uvoz pa za 14,3 %.

  • 8. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Izvoz in uvoz v oktobru 2017 višja kot v oktobru 2016

Slovenija je v oktobru 2017 izvozila za 2.606,4 milijona EUR blaga, uvozila pa ga je za 2.445,0 milijona EUR. V primerjavi z oktobrom 2016 je bil izvoz višji za 20,6 %, uvoz pa za 17,3 %. Absolutna vrednost izvoza v oktobru 2017 je bila v primerjavi z drugimi meseci v tem letu najvišja, absolutna vrednost uvoza pa druga najvišja doslej v tem letu (najvišja je bila v marcu 2017).

V blagovni menjavi s tujino je bil v oktobru 2017 ustvarjen presežek v vrednosti 161,4 milijona EUR; pokritost uvoza z izvozom je bila 106,6-odstotna.

Blagovna menjava z državami članicami EU v oktobru 2017 višja kot v oktobru 2016

Z državami članicami EU je Slovenija v oktobru 2017 ustvarila skoraj štiri petine celotne blagovne menjave, natančneje 76,4 % vrednosti vsega izvoza blaga in 80,4 % vrednosti vsega uvoza blaga. V te države je Slovenija v oktobru 2017 izvozila za 1.992,3 milijona EUR blaga (ali za 22,5 % več kot v oktobru 2016), od tam pa ga je uvozila za 1.966,8 milijona EUR (ali za 14,7 % več kot v oktobru 2016). Presežek, ustvarjen v oktobru 2017 v blagovni menjavi s temi državami, je znašal 25,5 milijona EUR.

V države, ki niso članice EU, je Slovenija v oktobru 2017 izvozila za 614,1 milijona EUR blaga (ali za 14,8 % več kot v oktobru 2016), od tam pa ga je uvozila za 478,1 milijona EUR (ali za 29,7 % več kot v oktobru 2016). Oktobrski presežek v blagovni menjavi s temi državami je znašal 135,9 milijona EUR.

Od držav članica EU sta bili v oktobru 2017 naši najpomembnejši trgovinski partnerici pri izvozu in uvozu Nemčija in Italija, od držav nečlanic pa pri izvozu Srbija in Rusija, pri uvozu pa Kitajska in Turčija.

Izvoz iz uvoz v prvih desetih mesecih leta 2017 višja kot v istem obdobju 2016

Izvoz je v obdobju od januarja do oktobra 2017 znašal 23.482,0 milijona EUR (ali 13,2 % več kot v istem obdobju 2016), uvoz pa 22.692,7 milijona EUR (ali za 14,3 % več kot v istem obdobju 2016). Presežek v blagovni menjavi je v prvih desetih mesecih leta 2017 znašal 789,3 milijona EUR, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 103,5-odstotna.

Indeksi1) izvoza in uvoza (Ø 2016=100), Slovenija
Indeksi<sup>1)</sup> izvoza in uvoza (Ø 2016=100), Slovenija
1) Indeksi so izračunani iz podatkov v evrih.
Vir: SURS
Izvoz in uvoz blaga, oktober 2017, Slovenija
X 2017I–X 2017X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
1.000 EURindeks
Izvoz2.606.37923.482.043120,6113,2
EU-281.992.30518.050.087122,5113,2
države nečlanice EU614.0745.431.955114,8113,3
Uvoz2.444.96922.692.710117,3114,3
EU-281.966.83118.184.638114,7112,9
države nečlanice EU478.1374.508.071129,7120,4
Trgovinska bilanca161.411789.333-1)-1)
Pokritost uvoza z izvozom v %106,6103,5-1)-1)
1) Izračun ni smiseln.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za leto 2017 so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni junija 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.