Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, podrobni podatki, Slovenija, 2017

Uporaba pametnih telefonov in e-veščine uporabnikov interneta

Med osebami, starimi 16–74 let, je bilo v 1. četrtletju 2017 73 % takih, ki so uporabljale pametni telefon. Med tistimi, ki so v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) uporabljali internet, je bilo 56 % takih, ki so uporabljali programsko opremo za delo s tabelami, npr. Excel.

  • 1. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Pametni telefon je nepogrešljiv pripomoček, saj nam omogoča, da smo vsak trenutek dosegljivi. Hkrati je fotoaparat, ura, budilka, svetilka ipd., vse v eni napravi. Digitalna doba nam ni prinesla le novih tehnologij, temveč zahteva tudi nova znanja. V kolikšnem obsegu in za katere namene uporabljajo pametni telefon osebe, stare 16–74 let, in katere e-veščine obvladajo tiste, ki so uporabljale internet v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem?

Pametni telefon uporabljajo malo manj kot tri četrtine 16–74-letnikov

Med osebami, starimi 16–74 let, je bilo v prvem četrtletju 2017 takih, ki so uporabljale mobilni telefon, 97 %. Moški in ženske se pri uporabi mobilnih telefonov ne razlikujejo. Opaznejše razlike so med starostnimi skupinami, vendar tudi te niso velike. Uporaba mobilnih telefonov je nižja med osebami starimi 65–74 let (92 %).

73 % oseb med prej omenjenimi je uporabljalo pametni telefon oz. smartphone, 24 % pa mobilni telefon, ki je imel samo osnovne funkcije, npr. možnost klicanja ali pošiljanja SMS-sporočil. Med uporabniki mobilnih telefonov so v vseh starostnih skupinah prevladovali uporabniki pametnih telefonov razen med osebami, starimi 65–74 let; med temi jih je namreč 63 % uporabljalo mobilni telefon, ki je omogočal le osnovne funkcije (klicanje ali pošiljanje SMS-sporočil), 29 % pa jih je imelo pametni telefon. 

Od fotografiranja, brskanja po internetu, poslušanja glasbe do igranja iger

Skoraj vsi, ki so uporabljali pametni telefon, so ga uporabljali za pošiljanje ali prejemanje SMS-sporočil (99 %); 96 % teh oseb ga je uporabljalo tudi za fotografiranje, 92 % kot uro, 83 % kot budilko ali alarm, 82 % pa kot koledar. 80 % uporabnikov pametnega telefona je prek te naprave brskalo po internetu.

53 % uporabnikov je prek pametnega telefona poslušalo glasbo ali radio in uporabljalo zemljevide in navigacijo, 26 % jih je na pametnem telefonu igralo igre.

Računalniške veščine in veščine za uporabo programske opreme, ki so jih obvladovale osebe, stare 16–74 let, ki so v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) uporabljale internet

Dve tretjini uporabnikov interneta sta v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) prenašali dokumente, slike, datoteke med napravami

V 1. četrtletju 2017 je bilo med osebami, starimi 16–74 let, 80 % takih, ki so v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) uporabljale internet. 66 % teh oseb je v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) prenašalo dokumente, slike ali druge datoteke med računalniki ali drugimi napravami, npr. mobilnim telefonom, digitalno kamero ipd., 43 % jih je nameščalo programsko opremo za računalnike ali aplikacije za pametne telefone, tablične računalnike, 23 % pa spreminjalo nastavitve programske opreme, tudi operacijskih sistemov ali varnostnih programov.

Programsko opremo za delo s tabelami uporabljalo v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) več kot pol uporabnikov interneta

71 % uporabnikov interneta (16–74) v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) je v tem obdobju kopiralo ali premikalo dokumente ali druge datoteke, 68 % jih je uporabljalo programsko opremo za urejanje besedil, npr. Word, Open Office, 56 % pa programsko opremo za delo s tabelami oz. preglednicami, npr. Excel. 40 % jih je pri delu s tabelami sortiralo, filtriralo podatke, uporabljalo formule ali izdelovale grafikone. Predstavitve, npr. v programu PowerPoint, ali dokumente, v katere so vključili besedilo, slike, tabele ali grafikone, jih je izdelovalo 42 %.

Računalniški program je v zadnjih 12 mesecih (pred anketiranjem) pisalo ali programiralo 5 % uporabnikov interneta v zadnjih 12 mesecih (okoli 62.130 oseb). 

Več podatkov za leto 2017 v podatkovni bazi SI-STAT

Podrobnejši podatki o uporabi interneta, o uporabi storitev e-uprave, o spletnem nakupovanju, o uporabi mobilnih telefonov  ipd. za leto 2017 so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

METODOLOŠKO OPOZORILO
Raziskovanje se delno izvaja kot del aktivnosti tehnične podpore (študije, vrednotenja in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katere cilj so naložbe v rast in delovna mesta. Te naložbe sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada EU in Republika Slovenija.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.