Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 2017

Letna rast cen v novembru 2017 1,2-odstotna, mesečna pa 0,3-odstotna

Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni v povprečju zvišale za 1,2 %, na mesečni ravni pa za 0,3 %. Letno inflacijo so najbolj višale podražitve naftnih derivatov.

  • 30. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

K novembrski inflaciji največ prispevali dražji naftni derivati

V novembru 2017 smo imeli na letni ravni 1,2-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,6-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,1-odstotna).

Cene blaga so bile v novembru 2017 v primerjavi z novembrom 2016 v povprečju višje za 1,2 %, cene storitev pa za 1,3 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,3 %, cene poltrajnega blaga in cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,0 % oz. za 1,2 %.

Letno inflacijo so v novembru 2017 najbolj višali (za 0,3 odstotne točke) dražji naftni derivati (tekoča goriva so bila dražja za 8,1 %, dizelsko gorivo za 7,6 %, bencin pa za 3,6 %). Po 0,2 odstotne točke so prispevali še meso (v povprečju je bilo dražje za 4,6 %) in tobak (ta je bil dražji za 4,8 %).

Najbolj pa so jo ublažile (po 0,1 odstotne točke) nižje cene avtomobilov (za 2,2 %) ter telefonskih in telefaks storitev (za 1,4 %).

 

Cene na mesečni ravni višje za 0,3 %

Cene življenjskih potrebščin so bile v novembru 2017 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,3 %.

K mesečni rasti cen so po 0,1 odstotne točke prispevale višje cene: oblačil (za 2,3%), električne energije, plina in drugih goriv (za 0,8 %), avtomobilov (za 1,2 %), proizvodov in storitev za osebna vozila (za 0,8 %) ter opreme za šport (za 14,1 %).

Skupno mesečno rast cen so na drugi strani po 0,1 odstotne točke znižale nižje cene počitnških paketov (v povprečju so bile nižje za 2,9 %) ter nižje cene storitev v hotelih, motelih, gostiščih in podobnih nastanitvenih objektih (za 5,2 %).

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v novembru 2017 1,4-odstotna (v novembru 2016 je bila 0,7-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa prav tako 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,3-odstotna. 

Blago se je v novembru 2017 na letni ravni podražilo za 1,3 %, storitve pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za 2,4 %, cene poltrajnega in trajnega blaga pa so se znižale za 1,0 %. oz. za 1.6 %,

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v oktobru 2017 1,4-odstotna (v septembru 2017 je bila 1,5-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v septembru 2017 1,8-odstotna). Obdobje inflacije se nadaljuje v vseh državah članicah EU; najnižjo inflacijo so imeli na Cipru (0,4-odstotno), najvišjo pa v Litvi 4,2-odstotno in v Estoniji 4,0-odstotno; v Sloveniji je bila 1,3-odstotna.
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
XI 17
XI 16
XI 17
X 17 
XI 17 
XII 16
I–XI 17
I–XI 16
XI 17–XII 16
XI 16–XII 15
XI 17
Ø 15 
Skupaj101,2100,3101,8101,4101,3102,02
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,7100,1102,4102,2102,1103,54
02 Alkoholne pijače in tobak103,1100,1103,1102,2102,0103,40
03 Oblačila in obutev98,2101,9104,4100,299,9106,94
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,9100,7103,2102,4102,2102,82
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,799,999,799,9100,0100,20
06 Zdravstvo100,3100,0100,2100,4100,4101,41
07 Prevoz101,1100,7101,4101,9101,798,57
08 Komunikacije98,5100,098,0100,6100,7102,47
09 Rekreacija in kultura100,099,8100,7100,4100,498,67
10 Izobraževanje103,8100,0103,7101,1101,1104,11
11 Restavracije in hoteli101,599,1101,5101,5101,4103,11
12 Raznovrstno blago in storitve101,299,9101,3101,5101,5103,14
  Blago101,2100,6102,0101,3101,1101,73
  Storitve101,399,7101,2101,7101,7102,67
Vir: SURS
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
XI 17
XI 16
XI 17
X 17 
XI 17 
XII 16
I–XI 17
I–XI 16
XI 17–XII 16
XI 16–XII 15
XI 171)
Ø 15 
Skupaj1,40,31,81,51,4102,14
01 Hrana in brezalkoholne pijače2,90,12,52,12,0103,08
02 Alkoholne pijače in tobak3,20,13,32,32,2103,49
03 Oblačila in obutev-1,71,73,3-0,5-0,7106,85
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo3,41,03,62,82,5103,10
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-1,2-0,1-1,0-0,6-0,598,97
06 Zdravstvo-0,10,0-0,10,20,3101,24
07 Prevoz1,40,81,82,42,299,33
08 Komunikacije-1,00,0-1,50,70,9102,71
09 Rekreacija in kultura0,9-0,21,90,90,8100,04
10 Izobraževanje3,40,03,21,01,0103,85
11 Restavracije in hoteli1,6-0,61,51,21,2103,27
12 Raznovrstno blago in storitve1,0-0,11,01,71,8103,44
  Blago1,30,62,01,31,2101,40
  Storitve1,7-0,21,61,81,8103,46
1) Indeksi.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.