Mednarodni dan civilnega letalstva

V 2016 je prek slovenskih mednarodnih letališč potovalo 1,5 milijona potnikov, 43 % več kot pred desetletjem.

V letu 2016 je bilo v javnem letalskem prometu v svetu prepeljanih blizu 3,8 milijarde potnikov, po oceni ICAO pri ZN bi se do leta 2040 to število lahko povečalo na 10 milijard.

  • 30. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • brez statusa

7. december so za mednarodni dan civilnega letalstva razglasili leta 1996 Združeni narodi (ZN), da bi opozorili na pomen mednarodnega civilnega letalstva in na vlogo Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO) pri ZN, odgovorne za razvoj mednarodnih meril za varnost v javnem letalstvu.

Javni letališki promet v svetu …

Po oceni ICAO je bilo v letu 2016 v mednarodnem in domačem javnem letalskem prometu v svetu prepeljanih največ potnikov doslej, blizu 3,8 milijarde (6,8 % več kot v 2015), in blizu 52,6 milijonov ton blaga (4,0 % več kot v 2015).  Samo v mednarodnem letalskem prometu je po podatkih ICAO v letu 2016 potovalo blizu 1,6 milijarde potnikov ali za 8,1 % več kot v letu 2015.

Od leta 1977 se letališki promet na svetu približno vsakih 15 let podvoji in po predvidevanjih ICAO naj bi se v prihodnje povečeval s približno enako hitrostjo;  omenjena organizacija v svojem letnem poročilu za 2016 še napoveduje, da se bo število prepeljanih potnikov do leta 2040 povečalo na 10 milijard.

… in v Sloveniji

Po naših podatkih je v letu 2016 prek treh slovenskih mednarodnih letališč potovalo 1,5 milijona potnikov, kar je skoraj 43 % več kot pred desetletjem, ko je bilo prvič prepeljanih več kot milijon potnikov (v zadnjem desetletju je potniški promet padel pod milijon le v letu 2012). Večina potnikov v letalskem prometu pripotuje v Slovenijo na ljubljansko mednarodno letališče in tudi odpotuje iz Slovenije s tega letališča.

Največ potnikov jev 2016 potovalo na linijah z Nemčijo, (16,6 %), sledile so Združeno kraljestvo (13,4 %), Turčija (7,9 %), Švica (7,0 %), Belgija (6,9 %), Francija (5,3 %), Srbija (4,7 %), Avstrija (4,5 %), Grčija in Albanija (po 3,7 %) itd. Potovanja v te države in iz teh držav so prispevala več kot 70 % vseh prepeljanih potnikov, natančneje 74,3 % odhodov in 72,8 % prihodov. Medletna primerjava pa pokaže, da se je število potnikov glede na leto 2015 najbolj povečalo med Slovenijo in Združenim kraljestvom (za več kot 30.000) in med Slovenijo in Poljsko (za več kot 20.000) ter med Slovenijo in Nizozemsko (za več kot 10.000), izraziteje zmanjšalo pa se je med Slovenijo in Srbijo, Turčijo, Švico in Egiptom.Poklicne pilotke in piloti

V Statističnem registru delovno aktivnega prebivalstva (vanj so sicer vključene le osebe, ki so obvezno socialno zavarovane) je bilo konec 2016 zabeleženih 196 pilotk in pilotov (med njimi je bilo pilotk manj kot 5, koliko natančno, pa zaradi zaščite podatka ni mogoče razkriti), 35 kontrolork in 141 kontrolorjev letenja ter 49 tehnic in tehnikov za varnost zračnega prometa (od tega žensk spet manj kot 5).

In koliko povprečno so lani zaslužili na mesec v bruto zneskih? Piloti 5.424 evrov (za pilotke ne moremo navesti podatka), kontrolorke 5.081 evrov, kontrolorji 6.127 evrov, tehnice in tehniki pa v povprečju 2.878 evrov (plač tehnic spet ni mogoče navesti). Po isti metodologiji je povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji v letu 2016 znašala 1.685 evrov. 

Letala, licence in športno letalstvo

Konec septembra letos je bilo po podatkih Javne agencije Republike Slovenije za civilno letalstvo (CAA) v Sloveniji registriranih 184 motornih letal, 22 helikopterjev, 131 jadralnih letal, 94 ultra lahkih naprav, 1 žiroplan, 31 balonov in 38 motornih zmajev. Iz evidenc CAA je razvidno, da je takrat imelo licenco za motorno letalo 1454 pilotov, 174 pilotov licenco za helikopter, 578 pilotov licenco za jadralno letenje, 667 pilotov dovoljenje za letenje z ultra lahkimi napravami, 415 padalcev dovoljenje za klasično padalo, 1.612 pilotov dovoljenje za jadralno padalo, 168 pilotov dovoljenje za jadralnega zmaja, 53 pilotov licenco za balon, 257 oseb pa je imelo potrdilo člana kabinskega osebja.
 
Športno letenje je pod okriljem Letalske zveze Slovenije in vanjo je zdaj vključenih 74 letalskih društev; med njimi je 10 aeroklubov, katerih člani se ukvarjajo z različnimi zvrstmi letalstva.


Letalske nesreče v javnem zračnem prevozu po svetu 

Po podatkih ICAO se je v letu 2016 na rednih linijah javnega zračnega prevoza zgodilo 79 letalskih nesreč, za 14 % manj kot v letu 2015 (ti podatki o varnosti se nanašajo le na večja komercialna transportna letala). V nesrečah na rednih linijah je bilo 183 smrtnih žrtev (v 2015: 474). To pomeni, da se je vrednost kazalnika število nesreč na milijon odhodov rednih linij od leta 2015 do leta 2016 zmanjšala z 2,8 na 2,3 nesreče.
 

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.