Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2017

V oktobru 2017 je bilo več tujih in več domačih turistov

Oktobra 2017 smo našteli več kot 834.000 turističnih prenočitev in skoraj 366.000 prihodov turistov, to je za 8 % več prenočitev in za 12 % več prihodov kot oktobra 2016. Več prihodov in več prenočitev kot v oktobru 2016 so ustvarili tuji in tudi domači turisti.

  • 30. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Več tujih in domačih turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v oktobru 2017 zabeleženih skoraj 366.000 prihodov turistov ali za 12 % več kot v oktobru 2016, in več kot  834.000 prenočitev ali za 8 % več kot v oktobru 2016. Prihodov tujih turistov je bilo skoraj 253.000 ali za 10 % več kot v oktobru 2016, njihovih prenočitev pa skoraj 537.000 ali za 4 % več kot v oktobru 2016. Prihodov domačih turistov je bilo nekaj nad 113.000 ali za 18 % več kot v oktobru 2016, njihovih prenočitev pa več kot 297.000 ali za 16 % več kot v oktobru 2016 (delno tudi zaradi krompirjevih počitnic).

Več tujih turistov iz Azije
Ključni trgi, od koder so bili tuji turisti, ki so v oktobru 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Avstrija (16 % ali več kot 86.000), Italija (13 %), Nemčija (11 %), Hrvaška (5 %), druge azijske države (5 %) in Združeno kraljestvo (4 %).

Več turističnih prenočitev kot v oktobru 2016 so v oktobru 2017 ustvarili turisti iz skoraj vseh ključnih trgov: tisti iz drugih azijskih držav kar za 56 % več, iz Združenega kraljestva za 21 % več, iz Nemčije za 18 % več in iz Avstrije za 7 % več kot. Prenočitev turistov iz Hrvaške je bilo približno toliko kot v oktobru 2016, prenočitev turistov iz Italije pa je bilo za 14 % manj.

Kampi za turiste zanimivejši kot v septembru 2016, največ prenočitev pa še vedno v hotelih
V hotelih je bilo v oktobru 2017 ustvarjenih skoraj  602.000 ali 72 % vseh prenočitev turistov, v kampih 6 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 4 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih 4 % in v mladinskih hotelih 3 %.

Število turističnih prenočitev je bilo nižje kot v oktobru 2016 v apartmajskih in počitniških naseljih, in to za 1 %. V vseh preostalih vrstah nastanitvenih objektov se je število turističnih prenočitev glede na oktober 2016 povečalo: v kampih za 19 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 11 %, v mladinskih hotelih za 9 %, v hotelih za 7 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih pa za 6 %.

Najbolj priljubljene zdraviliške občine
Največ prenočitev turistov so v oktobru 2017 našteli v zdraviliških občinah (31 % ali več kot 258.000), nato v obmorskih občinah (20 %), gorskih občinah (18 %) in v občini Ljubljana (15 %).

Število prenočitev se je glede na oktober 2016 povečalo v vseh tipih turističnih občin: v obmorskih občinah, v občini Ljubljana in v gorskih občinah za 10 % v vsaki, v zdraviliških občinah pa za 4 %.

Do konca oktobra 2017 že več kot 10 milijonov prenočitev
Od začetka 2017 do konca oktobra so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 4,2 milijona turističnih prihodov in skoraj 10,8 milijona turističnih prenočitev, kar je 14 % več turističnih prihodov in 12 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Tuji turisti so letos ustvarili do zdaj več kot 7,3 milijona vseh turističnih prenočitev (68 %), kar je 15 % več kot v istem obdobju lani, in skoraj  3,1 milijona prihodov, kar je 17 % več kot lani. Domači turisti pa so ustvarili več kot 3,4 milijona prenočitev ali 5 % več kot v istem obdobju lani in več kot 1,1 milijona prihodov ali 6 % več kot lani.

Več podatkov v podatkovni bazi SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.

Turistični promet, Slovenija
Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, oktober 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2017I–X 2017X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
X 2017I–X 2017X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj365.5864.209.402112,1113,8834.13510.753.019108,0111,5
Domači113.0181.138.809118,3106,1297.1533.410.658115,6104,7
Tuji252.5683.070.593109,5116,9536.9827.342.361104,2115,0
  od tega
  iz Avstrije32.893297.915109,5112,986.421790.048107,3110,8
  iz Italije34.988441.04486,4104,470.446966.07385,9103,0
  iz Nemčije24.435353.461116,9127,261.337916.463118,2125,8
  iz Hrvaške13.763140.077106,5112,025.546318.68399,9108,6
  iz drugih azijskih držav16.50091.821162,4139,924.445173.804155,7128,4
  iz Združenega kraljestva8.452111.265122,6115,221.831315.320121,4112,5
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, oktober 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
X 2017I–X 2017X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
X 2017I–X 2017X 2017
X 2016
I–X 2017
I–X 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj365.5864.209.402112,1113,8834.13510.753.019108,0111,5
Vrste občin
  Zdraviliške občine78.463783.645103,4106,1258.2632.811.704104,1104,6
  Gorske občine79.3231.201.952115,6117,7147.8112.906.260109,6117,3
  Obmorske občine63.119693.494118,8111,2165.4112.223.469110,4109,3
  Ljubljana70.476709.818108,5112,0129.0381.303.535109,9113,7
  Mestne občine37.232389.615115,3115,869.000728.650103,1111,7
Druge občine36.973430.878118,2124,864.612779.401116,6121,2
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli266.2412.502.805112,5111,7601.5586.288.219107,5108,8
  Kampi17.714536.453122,2124,452.2871.638.860118,5121,6
  Apartmajska in počitniška naselja15.093175.085105,0107,139.564565.73698,9101,8
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše14.370245.057113,5123,930.805635.412110,6121,9
  Delavski počit. domovi in apartmaji, otroški in mladinski počit. domovi10.724118.06098,1103,430.563406.742106,2107,4
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.