Kazalniki za odpadke, Slovenija, 2016

Slovenija je v 2016 reciklirala skoraj 58 % v tem letu nastalih komunalnih odpadkov

Objavo Odpadki, Slovenija, 2016 dopolnjujemo z vrednostmi nekaterih kazalnikov povezanih z nastajanjem in ravnanjem z odpadki, za obdobje od 2010 do 2016, pripravljenimi po vzoru Eurostatove metodologije.

  • 6. 12. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Objavljeni kazalniki so del obsežnega nabora kazalnikov za spremljanje doseganja ciljev trajnostnega razvoja na območju Evropske unije, ki so ga za ta namen pripravili na Eurostatu.

V Sloveniji je v 2016: 

  • stopnja recikliranja nastalih komunalnih odpadkov znašala skoraj 58 %. To je 35 odstotnih točk več kot v 2010;
  • stopnja recikliranja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) znašala skoraj 80 %. To je skoraj 17 odstotnih točk več kot v 2010;
  • stopnja odlaganja vseh v ravnanje z odpadki vključenih odpadkov (razen mineralnih) znašala nekaj več kot 4 %. To je 20 odstotnih točk manj kot v 2010.

Vrednosti kazalnikov, povezanih z odpadki, prikazujejo smeri gibanja pri nastajanju in ravnanju z odpadki v Sloveniji. Več o količinah nastalih odpadkov in ravnanju z njimi si lahko preberete v objavi Odpadki, Slovenija, 2016.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.