Poslovne tendence, Slovenija, november 2017

Zaupanje v trgovini na drobno, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih novembra 2017 višje kot oktobra 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v novembru 2017 v trgovini na drobno, v predelovalnih in storitvenih dejavnostih višja, v gradbeništvu pa nižja kot v prejšnjem mesecu.

  • 24. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v novembru 2017 za 2 odstotni točki višja kot v oktobru 2017. Glede na november 2016 je bila višja za 7 odstotnih točk, hkrati pa je bila tudi za 15 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Večina kazalnikov stanj se je na mesečni ravni izboljšala, najizraziteje kazalnik skupna naročila (za 6 odstotnih točk). Znižala se je le vrednost kazalnika proizvodnja (za 1 odstotno točko), vrednost kazalnika zagotovljena proizvodnja pa se ni spremenila.
Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se na mesečni ravni zvišale, najizraziteje sta se zvišali vrednosti kazalnikov pričakovan izvoz in pričakovano skupno povpraševanje (vsaka za 4 odstotne točke). Vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje se ni spremenila.

Investicijska vlaganja v 2017 glede na 2016 višja za 13 %
V letu 2017 je vlagalo 95 % podjetij v predelovalnih dejavnostih in v teh podjetjih so bila investicijska vlaganja v povprečju za 13 % višja kot v letu 2016. V letu 2018 naj bi vlagalo 94 % podjetij.
Največ podjetij je v letu 2017 vlagalo sredstva v zamenjavo stare opreme in v razširitev zmogljivosti (v vsako 28 % podjetij). Sledila so podjetja, ki so vlagala v avtomatizacijo in mehanizacijo (25 % podjetij) in v drugo (19 % podjetij).
V letu 2018 naj bi največ podjetij vlagalo v zamenjavo stare opreme (30 % podjetij), nato v razširitev zmogljivosti (29 % podjetij), v avtomatizacijo in mehanizacijo (25 % podjetij) in v drugo (16 % podjetij).
Na vlaganja v letu 2017 so spodbudno vplivali povpraševanje, razpoložljivost finančnih virov in pričakovani dobiček ter tehnični dejavniki, omejevalni so bili le drugi dejavniki (npr. davčna politika, možnost prenosa proizvodnje v tujino). Isti dejavniki naj bi spodbudno in omejevalno vplivali tudi na vlaganja v letu 2018.
Vrednost kazalnika sedanje poslovno stanje je bila novembra 2017 za 3 odstotne točke višja kot aprila 2017, vrednost kazalnika pričakovano poslovno stanje v naslednjih 6 mesecih pa je bila za 7 odstotnih točk nižja.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila novembra 2017 za 2 odstotni točki višja kot oktobra 2017 in za 12 odstotnih točk višja kot novembra 2016, hkrati pa za 18 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti večine kazalnikov stanj in pričakovanj so se zvišale; izjema sta bila kazalnika poslovni položaj in obseg zalog. Kazalnik pričakovana prodaja pa je bil enak kot v prejšnjem mesecu.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila novembra 2017 za 8 odstotnih točk nižja kot oktobra 2017 in za 13 odstotnih točk višja kot novembra 2016. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 32 odstotnih točk.
Kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni večinoma poslabšali; izjema sta bila kazalnika tehnične zmogljivosti in poslovno stanje. Med kazalniki stanj se je najizraziteje znižala vrednost kazalnika skupna naročila (za 6 odstotnih točk), med kazalniki pričakovanj pa vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje (za 9 odstotnih točk).

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila novembra 2017 za 2 odstotni točki višja kot oktobra 2017 in za 8 odstotnih točk višja kot novembra 2016 ter za 20 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Tako kot v prejšnjem mesecu so se tudi tokrat vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece glede na prejšnji mesec nekoliko zvišale; drugi mesec zaporedoma pa se je znižala vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2017
Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, november 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.