Gospodarska klima, Slovenija, november 2017

Pozitiven trend gospodarske klime se nadaljuje

Gospodarska klima je bila novembra 2017 na mesečni ravni višja za 0,6 odstotne točke, na letni pa višja za 8,2 odstotne točke.

  • 24. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2017 (16,1 odstotne točke) za 0,6 odstotne točke višji kot oktobra 2017 (15,5 odstotne točke) in za 18,5 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na izboljšanje tega kazalnika na mesečni ravni so vplivali kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke), v storitvenih dejavnostih (za 0,5 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,1 odstotne točke), medtem ko je bil vpliv kazalnikov zaupanja v gradbeništvu in med potrošniki negativen (za 0,4 oz. 0,1 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil novembra 2017 za 8,2 odstotne točke višji kot novembra 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika so najbolj vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,8 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 2,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 2,0 odstotne točke). Pozitiven pa je bil tudi vpliv kazalnikov zaupanja v gradbeništvu (za 0,7 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,6 odstotne točke).
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2017
Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, november 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.