Statistika gradbenih dovoljenj za stavbe, Slovenija, oktober 2017

V oktobru 2017 izdanih 5 % gradbenih dovoljenj za stavbe več kot v septembru, njihova površina bo večja za 7 %

Za gradnjo stanovanjskih stavb je bilo v oktobru 2017 izdanih 29 % dovoljenj več, za gradnjo nestanovanjskih stavb pa 12 % dovoljenj manj kot v septembru 2017. Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru, je načrtovanih 5 % stanovanj več kot v mesecu prej, največ v podravski statistični regiji.

  • 20. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Površina v oktobru načrtovanih stavb večja kot v septembru

V oktobru 2017 je bilo izdanih 656 gradbenih dovoljenj za stavbe, kar je 5 % več, kot jih je bilo izdanih v septembru. Za stanovanjske stavbe jih je bilo izdanih 29 % več, za nestanovanjske stavbe pa 12 % manj kot v prejšnjem mesecu. Celotna površina načrtovanih stavb naj bi merila 155.560 m2, kar je za 7 % več kot v septembru. Površina stanovanjskih stavb naj bi merila malo več kot 76.000 m2, kar je 13 % več kot v septembru, površina nestanovanjskih stavb pa naj bi merila malo manj kot 79.500 m2, kar je 2 % več kot v prejšnjem mesecu.

98 % gradbenih dovoljenj je bilo izdanih za novogradnje, 2 % pa za spremembo namembnosti. Število gradbenih dovoljenj za novogradnje je bilo za 5 % višje kot v septembru 2017, površina s temi gradbenimi dovoljenji predvidenih novogradenj pa je bila večja za 8 %.

Načrtovanih več stanovanj kot v septembru

Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v oktobru 2017, je bila predvidena gradnja 338 stanovanj, kar je 5 % več, kot jih je bilo načrtovanih v septembru. V enostanovanjskih stavbah je načrtovanih 311 stanovanj ali 92 % vseh, v večstanovanjskih stavbah je načrtovanih 25 stanovanj (7 % vseh), 2 stanovanji (1 % vseh) pa sta načrtovani v nestanovanjskih stavbah.  Stanovanja v enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 155 m2, stanovanja v dvostanovanjskih stavbah 120 m2, stanovanja v tri- in večstanovanjskih stavbah pa povprečno 86 m2.

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2017, se bo predvidoma gradilo 7 % novih stanovanj več kot s tistimi, izdanimi v septembru 2017, njihova površina pa naj bi bila večja za 9 %.

Največ stanovanj se bo gradilo v podravski statistični regiji

Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v oktobru 2017, se bo največ stanovanj gradilo v podravski statistični regiji, in sicer 116 (to je 34 % vseh načrtovanih). 59 stanovanj (18 % vseh) se bo gradilo osrednjeslovenski statistični regiji,  38 stanovanj (11 % vseh) pa v savinjski statistični regiji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj, najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji (le dve stanovanji).

Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2017
Načrtovana stanovanja po statističnih regijah, Slovenija, oktober 2017
1) Vključuje goriško, jugovzhodno Slovenijo, koroško, obalno-kraško, pomursko, primorsko-notranjsko in zasavsko statistično regijo.
Vir: SURS
Gradbena dovoljenja za stavbe in načrtovana stanovanja, Slovenija, oktober 2017
Stavbe Načrtovana stanovanja
številom2številom2
Skupaj656155.56033851.099
  stanovanjske stavbe32276.14833650.944
  nestanovanjske stavbe33479.4122155
Vir: SURS
Indeksi gradbenih dovoljenj, Slovenija
NovogradnjaNačrtovana nova stanovanja
X 2017
IX 2017
X 2017
IX 2017
Število104,6106,5
Površina108,3108,9
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 20. aprila 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.