Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, september 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 4,0 % višja kot v avgustu 2017 in za 7,0 % višja kot v septembru 2016

Vrednost v septembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v septembru 2016.

  • 15. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v septembru 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v septembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v avgustu 2017, in sicer za 4,0 %. Vrednost opravljenih gradbenih del se je tako v primerjavi s prejšnjim mesecem po znižanjih v zadnjih dveh zaporednih mesecih tokrat zvišala. Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja za 11,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 0,8 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v septembru 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v septembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 7,0 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 11,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 5,5 %. 

Vrednost gradbenih del,
opravljenih od januarja do septembra 2017, višja kot v istem obdobju 2016 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih devetih mesecih leta 2017, je bila za 14,2 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat višja za 26,2 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 10,1 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v septembru 2017 za več kot 38 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v septembru 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 38,2 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 52,4 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 29,5 %.
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
IX 2017
VIII 2017 
IX 2017
IX 2016
I–IX 2017
I–IX 2016
IX 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo104,0107,0114,261,8
  stavbe111,7111,0126,247,6
  gradbeni inženirski objekti100,8105,5110,170,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.