Povprečne mesečne plače, Slovenija, september 2017

Povprečna bruto plača za september 2017 za 0,6 % nižja od plače za avgust 2017

Povprečna bruto plača za september 2017 je znašala 1.604,38 EUR; v primerjavi s plačo za avgust 2017 se je znižala (nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,8 %), v primerjavi s plačo za september 2016 pa zvišala (nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,6 %).

  • 15. 11. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za september 2017 nižja od plače za avgust 2017
Povprečna bruto plača za september 2017 je znašala 1.604,38 EUR; v primerjavi z bruto plačo za avgust 2017 je bila nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 0,8 %. Povprečna neto plača za september 2017 je znašala 1.047,14 EUR; v primerjavi z neto plačo za avgust 2017 je bila nominalno nižja za 0,4 %, realno pa za 0,6 %.

Povprečna bruto plača za september 2017 je bila od plače za isti mesec 2016 višja, in sicer nominalno za 3,0 %, realno pa za 1,6 %.

Povprečna plača nižja le v zasebnem sektorju
Povprečna neto plača za september 2017 se je v primerjavi s plačo za avgust 2017 v zasebnem sektorju znižala za 1,4 %, v javnem sektorju pa zvišala za 1,1 %.

Znižanje povprečne plače najopaznejše v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna plača za september 2017 se je v primerjavi s plačo za avgust 2017 najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (bruto za 8,4 %, neto za 7,6 %); razlog za znižanje so bila predvsem nižja izredna izplačila, izplačana s plačo za september 2017. Kljub temu pa je bila povprečna plača za september 2017 v tej dejavnosti najvišja; v bruto znesku je znašala 2.341,88 EUR, v neto znesku pa 1.487,02 EUR. Povprečna neto plača za september 2017 je bila najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (734,33 EUR).

Povprečna plača višja od slovenskega povprečja le v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna neto plača za september 2017 se je v primerjavi s plačo za avgust 2017 najbolj znižala v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (za 4,8 %), najbolj zvišala pa v zasavski statistični regiji (za 1,1 %). Višjo povprečno neto plačo od slovenskega povprečja so imeli le zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji; znašala je 1.135,08 EUR ali 8,4 % več od slovenskega povprečja.

Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Stopnje rasti povprečne mesečne neto plače po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2017Ø I-IX 2017Ø VII-IX 2017IX 2017
VIII 2017
IX 2017
IX 2016
Ø I-IX 2017
Ø I-IX 2016
EURindeks
Bruto1.604,381.601,741.603,7199,4103,0102,2
Javni sektor1.895,581.869,271.879,24101,1104,1102,6
  od tega sektor država1.919,421.869,941.883,74103,3104,5102,7
Zasebni sektor1.462,261.469,351.469,2698,4102,6102,4
Neto1.047,141.044,641.046,1499,6103,1102,4
Javni sektor1.226,531.209,321.215,56101,1104,2102,7
  od tega sektor država1.241,951.212,011.220,19103,0104,5102,7
Zasebni sektor959,59963,15963,4898,6102,8102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za september 2017 bodo objavljeni 27. novembra 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.