Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 3. četrtletje 2017

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2017 na četrtletni ravni višje za 0,4 %, na letni ravni pa za 1,7 %

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 3. četrtletju 2017 v povprečju za 0,4 % višje kot v 2. četrtletju 2017 in v povprečju za 1,7 % višje kot v 3. četrtletju 2016.

  • 17.11.2017
  • |
  • končni podatki
Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2017 za 0,4 % višje kot v prejšnjem četrtletju 

Cene storitev pri proizvajalcih so bile v 3. četrtletju 2017 povprečno za 0,4 % višje kot v 2. četrtletju 2017. Najbolj so se zvišale v dejavnosti pomorski promet (za 3,8 %) in v dejavnosti spremljajoče prometne dejavnosti (za 3,0 %), najbolj znižale pa so se v dejavnosti zračni promet (za 1,5 %) in v dejavnosti oglaševanje in raziskovanje trga (za 1,1 %).

Cene storitev pri proizvajalcih v 3. četrtletju 2017 za 1,7 % višje kot v 3. četrtletju prejšnjega leta 

Cene storitev pri proizvajalcih so se od 3. četrtletja 2016 do 3. četrtletja 2017 v povprečju zvišale za 1,7 %. Najbolj so se zvišale v dejavnosti pomorski promet (za 8,8 %) in v dejavnost arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 4,3 %). Pocenile so se samo storitve v dejavnosti zračni promet (za 4,4 %).

Novo v podatkovni bazi SI-STAT
Že objavljene časovne vrste podatkov o indeksih cen storitev pri proizvajalcih v Sloveniji smo dopolnili s podatki za 3. četrtletje 2017.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija
VII–IX 17
IV–VI 17
VII–IX 17
X–XII 16
VII–IX 17
VII–IX 16
I–IX 17
I–IX 16
VII–IX 17
Ø 10  
Skupaj100,4101,6101,7101,3103,22
49.1 Železniški potniški promet100,0100,0.........
49.2 Železniški tovorni promet100,0100,0.........
49.3 Drug kopenski potniški promet99,799,3.........
49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dejavnost100,2100,3100,5100,2104,90
49.5 Cevovodni transport100,0101,0.........
50.1+50.2 Pomorski promet103,8105,4108,8115,296,82
51 Zračni promet98,596,095,698,8118,81
52.1 Skladiščenje100,0100,4100,3100,5109,59
52.2 Spremljajoče prometne dejavnosti103,0101,5.........
52.24 Pretovarjanje100,2100,3100,3100,3103,79
53.1 Izvajanje univerzalne poštne storitve100,9101,6101,7101,5112,75
53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost99,6104,2104,0104,8118,76
61 Telekomunikacijske dejavnosti99,8103,3103,6103,0113,96
62 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti101,5101,5101,5100,6100,15
63.1 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; obratovanje spletnih portalov99,8100,0100,0100,194,42
63.9 Dejavnosti tiskovnih agencij, drugo informiranje100,0100,0100,0100,098,93
69+70.2 Pravne in računovodske dejavnosti ter podjetniško in poslovno svetovanje100,1102,1101,7101,3100,08
71 Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje99,8104,3104,3104,394,58
73 Oglaševanje in raziskovanje trga98,999,4100,8100,798,06
78 Zaposlovalne dejavnosti99,399,8100,5100,9100,87
80 Varovanje in poizvedovalne dejavnosti100,2100,8100,8100,8112,95
81.1 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost101,8102,2.........
81.2 Čiščenje100,0100,2100,2100,2104,96
81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice100,0100,2.........
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti