Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, september 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v septembru 2017 na letni ravni višja za 8,6 %

Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje industrijskih proizvodov in vrednost zalog v industriji so bili v septembru 2017 na mesečni in letni ravni višji.

  • 10.11.2017
  • |
  • začasni podatki

Vrednost industrijske proizvodnje v septembru 2017 višja kot v prejšnjem mesecu

Industrijska aktivnost se je v septembru 2017 glede na avgust 2017 zvišala za 1,3 %, glede na september 2016 pa za 8,6 %. Tako v predelovalnih dejavnostih kot v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro je bila vrednost industrijske proizvodnje na mesečni ravni višja za 1,6 %, v rudarstvu pa je bila višja za 1,4 %.

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v treh četrtletjih leta 2017 za 6,9 % višja kot v istem obdobju leta 2016. V tem obdobju je najbolj narasla proizvodnja srednje visoko tehnološko zahtevnih proizvodov; bila je za 12,5 % višja kot v prvih devetih mesecih leta 2016.

Prihodek od prodaje v septembru 2017 višji na mesečni in letni ravni

Industrijska podjetja so v septembru 2017 ustvarila za 1,8 % višji prihodek od prodaje kot v avgustu 2017, predvsem zaradi predelovalnih dejavnosti (te so ustvarile za 2 % višji prihodek). Na letni ravni je bil prihodek od  prodaje višji za 11,2 %.

V septembru 2017 se je prihodek od prodaje zvišal tudi glede na povprečje leta 2010, in sicer za 22,5 %.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v septembru 2017 višja kot v avgustu 2017

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v septembru 2017 na mesečni ravni zvišala za 1,7 %. V rudarstvu so se zaloge v tem obdobju zvišale za 31,7 %.
Vrednost zalog se je zvišala tudi na letni ravni, in sicer za 6,7 %. Glede na povprečje leta 2010 se je v septembru 2017 najbolj zvišala vrednost zalog netrajnih proizvodov za široko porabo.

 

Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za september 2017 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. novembra 2017.
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
IX 2017
VIII 2017 
IX 2017
IX 2016
I–IX 2017
I–IX 2016
IX 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,3108,6106,9125,9
B Rudarstvo101,484,9107,687,1
C Predelovalne dejavnosti101,6110,0107,5129,0
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro101,6103,7101,3105,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,1106,6105,6120,6
  AE Energenti101,899,3101,2101,5
  AI Surovine101,4109,7107,0126,0
B Proizvodi za investicije104,9117,7111,9144,2
C Proizvodi za široko porabo98,0104,5104,8119,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo97,8106,7108,7113,1
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo98,5103,8103,7121,4
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi104,9109,5103,5171,4
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi103,8117,4112,5134,5
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,5109,4107,3133,6
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi97,1103,1103,5102,2
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
IX 2017
VIII 2017 
IX 2017
IX 2016
I–IX 2017
I–IX 2016
IX 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,8111,2108,4122,5
B Rudarstvo86,885,3109,780,8
C Predelovalne dejavnosti102,0112,2108,5123,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,4109,8107,7123,4
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,6110,4107,6124,5
B Proizvodi za investicije103,8123,5114,2138,9
C Proizvodi za široko porabo98,9103,3105,4110,3
  CD Trajni proizvodi za široko porabo95,3104,3110,594,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo100,5103,6103,9116,3
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
IX 2017
VIII 2017 
IX 2017
IX 2016
I–IX 2017
I–IX 2016
IX 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,7106,7105,7120,5
B Rudarstvo131,779,371,470,9
C Predelovalne dejavnosti101,7106,9106,0121,2
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo102,4102,8101,0110,0
  AE Energentizzzz
  AI Surovine102,1103,3101,7111,3
B Proizvodi za investicije100,6107,9109,6133,6
C Proizvodi za široko porabo102,3111,5109,4128,6
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,3112,9109,562,4
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,4111,5109,4147,2
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za leto 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti