Podjetja, Slovenija, 2016

V 2016 poslovalo 196.072 podjetij

V 2016 je poslovalo za 2,2 % več podjetij, njihov prihodek pa je bil za 3,4 % višji kot v prejšnjem letu.

  • 28.11.2017
  • |
  • končni podatki

Vsi kazalniki poslovanja podjetij rastejo: več podjetij, več oseb, ki delajo, višji prihodek

V letu 2016 je v Sloveniji poslovalo 196.072 podjetij. Zaposlovala so 858.203 oseb in ustvarila 98.574 milijonov EUR prihodka. Vrednosti vseh navedenih podatkov so bile višje kot v prejšnjem letu, tj. v letu 2015: število podjetij je bilo višje za 2,2 %, število oseb, ki delajo, za 2,5 %, ustvarjeni prihodek pa za 3,4 %. Število podjetij se je najizraziteje zvišalo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 9,8 %), število oseb, ki delajo, in prihodek sta se najizraziteje zvišala v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 7,0 % oz. za 21,1 %).

Več kot polovico vseh v podjetjih zaposlenih oseb zaposlovala srednje velika in velika podjetja
 
Med velikostnimi skupinami podjetij (glede na število oseb, ki delajo) so bila v Sloveniji v letu 2016 številčno najmočnejša mikropodjetja (bilo jih je 95,1 %); to so podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 oseb. Kljub temu so največji del prihodka ustvarila sicer manj številna srednje velika in velika podjetja, tj. podjetja, ki zaposlujejo najmanj 50 oseb. Srednje velika podjetja so ustvarila 25,4 % prihodka, velika pa 33,0 % prihodka; zaposlovala pa so skupaj več kot polovico (53,6 %) vseh oseb, ki so delale v podjetjih.

Samostojni podjetniki posamezniki so največja skupina podjetij; gospodarske družbe zaposlovale največ oseb, ki delajo, in ustvarile največji del prihodka

Samostojnih podjetnikov posameznikov je bilo v letu 2016 največ in število teh se je glede na leto pred tem tudi najbolj povečalo (za 2,8 %). Gospodarske družbe pa so v letu 2016 zaposlovale največ oseb, ki delajo, in ustvarile največji del prihodka (prihodek je bil za 3,7 % višji, zaposlovale pa so za 2,8 % več oseb, ki delajo, kot v letu prej).

Letna stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Letna  stopnja rasti izbranih podatkov za podjetja, Slovenija
Vir: SURS
Izbrani podatki po velikostnih razredih podjetij, glede na število oseb, ki delajo v njih, Slovenija
Izbrani podatki po velikostnih razredih podjetij, glede na število oseb, ki delajo v njih, Slovenija
Vir: SURS
Podjetja, Slovenija
PodjetjaOsebe, ki delajoPrihodek
20162016
2015
20162016
2015
20162016
2015
številoindeksšteviloindeksmio EURindeks
Skupaj - podjetja196.072102,2858.203102,598.574103,4
Pravnoorganizacijske oblike
Gospodarske družbe61.949101,5511.984102,884.637103,7
Druge pravne osebe27.289102,4190.423101,97.848101,9
Samostojni podjetniki posamezniki94.730102,8141.283102,25.524102,4
Druge fizične osebe12.104100,514.513100,0565100,6
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.