Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, september 2017

Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2017 na mesečni ravni nižje v povprečju za 0,1 %

Cene inputov v kmetijstvu so se v septembru 2017 na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %. V 3. četrtletju  2017 so bile cene inputov v kmetijstvu glede na 2. četrtletje 2017 nižje v povprečju za 0,1 %. Objavljamo tudi ocene letnih baznih indeksov cen inputov v kmetijstvu za tekoče leto.

  • 14.11.2017
  • |
  • začasni podatki

Indeksi cen inputov v kmetijstvu
Z indeksi cen inputov v kmetijstvu spremljamo gibanje cen proizvodov in storitev za tekočo porabo (npr. cene semen poljščin, gnojil, krmil ipd.) in za investicije v kmetijstvu (npr. cene kmetijske mehanizacije in opreme).
 
Cene inputov v kmetijstvu v septembru 2017 na mesečni ravni nižje, na letni ravni pa višje
Cene inputov v kmetijstvu  so bile v septembru 2017 glede na avgust 2017 nižje v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa so se zvišale v povprečju za 0,5 %.
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se v septembru 2017 na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %, cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu pa so v povprečju ostale nespremenjene.

Cene goriv v skupini energija in maziva višje
Cene goriv v skupini energija in maziva so se v septembru 2017 na mesečni ravni zvišale (cene goriv za gretje povprečno  za 1,5 %, cene motornih goriv pa za 1,4 %), medtem ko se cene električne energije in maziv niso spremenile.
 
Gnojila cenejša v povprečju za 3,0 %
Cene gnojil so bile v septembru 2017 v povprečju za 3,0 % nižje kot v avgustu 2017. Od enostavnih gnojil so se dušikova gnojila pocenila v povprečju za 4,6 %, od sestavljenih gnojil pa so se NPK-gnojila pocenila za 2,0 %. Cene drugih gnojil so v povprečju ostale nespremenjene. 
  
Cene zgradb na letni ravni višje
Cene zgradb so se v septembru 2017 na mesečni ravni znižale v povprečju za 0,1 %, na letni ravni pa so bile višje v povprečju za 2,7 %.
 
Cene inputov v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 nižje
Cene inputov v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2017 v povprečju za 0,1 % nižje kot v 2. četrtletju 2017 in za 0,3 % nižje kot v 3. četrtletju 2016.
  
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 nižje
Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so bile v 3. četrtletju 2017 glede na 2. četrtletje 2017 nižje  v povprečju za 0,4 %. Najbolj so se znižale cene v skupini gnojila in sredstva za izboljšavo tal (v povprečju za 2,2 %), najmanj pa cene v skupini energija in maziva (v povprečju za 0,5 %).

Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu v 3. četrtletju 2017 višje
Cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu so se v 3. četrtletju 2017 glede na 2. četrtletje 2017 zvišale v povprečju za 0,4 %. Cene opreme so se zvišale v povprečju za 0,2 % (cene mehanizacije in druge opreme so se v povprečju zvišale za 0,2 %, cene transportne opreme pa za 0,3 %), medtem ko so bile cene zgradb višje v povprečju za 0,7 %.
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen inputov v kmetijstvu, Slovenija
1) Input 1 (proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu).
2) Input 2 (proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, mesečno
IX 2017
Ø 2010 
IX 2017
VIII 2017
IX 2017
IX 2016 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)106,999,999,8
Semena in sadike111,797,9101,8
Energija; maziva103,8101,3105,3
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal92,297,099,4
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,5100,095,4
Vzdrževanje opreme115,5100,5101,9
Vzdrževanje zgradb108,9100,9100,8
Drugi proizvodi in storitve106,099,699,8
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,7100,0101,9
Oprema111,9100,0101,5
Zgradbe114,699,9102,7
Skupaj (input 1 + input 2)108,799,9100,5
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, četrtletno
VII-IX 2017
    Ø 2010    
VII-IX 2017
IV-VI 2017 
VII-IX 2017 
VII-IX 2016
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)106,899,698,7
Semena in sadike113,399,3101,2
Energija; maziva102,199,5104,4
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal94,297,891,1
Sredstva za varstvo rastlin117,9100,096,7
Veterinarske storitve105,7100,0100,0
Krmila110,5100,095,6
Vzdrževanje opreme115,1100,2101,5
Vzdrževanje zgradb108,1101,0100,2
Drugi proizvodi in storitve106,2100,2100,3
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)112,7100,4102,1
Oprema111,9100,2101,6
Zgradbe114,5100,7102,7
Skupaj (input 1 + input 2)108,699,999,7
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki  lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najkasneje konec februarja naslednjega leta).
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti