Spletna prodaja, Slovenija, 2016

Prodajanje izdelkov/storitev prek lastne spletne strani ali e-tržnic v podjetjih z vsaj 10 zaposlenimi

V letu 2016 je med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi ustvarilo del svojega prihodka z naročili ali rezervacijami prek spletnih strani 20 % podjetij: 13 % prek lastne spletne strani, 9 % pa prek e-tržnic.

  • 7.11.2017
  • |
  • končni podatki

Nakupovanje prek spleta in tudi prodajanje prek spleta v Sloveniji naraščata. V opazovanem 12-mesečnem obdobju – od aprila 2016 do marca 2017 – je opravilo spletni nakup 46 % oseb, starih 16–74 let (v 2016: 40 %). 77 % teh e-kupcev je nakupovalo pri spletnih prodajalcih iz Slovenije. Podjetja lahko prodajajo izdelke/storitve prek lastne spletne strani ali prek spletne strani, ki jo za ta namen uporablja več podjetij (e-tržnice). Za spletno prodajo se šteje prodaja izdelkov ali storitev prek spleta, pri čemer pa ni nujno, da se tudi dobava in plačilo opravita prek spleta. Naročila ali rezervacije, ki so prejeti po e-pošti, se ne štejejo za e-prodajo.

S spletno prodajo ustvarila del svojega prihodka petina podjetij

V letu 2016 je od podjetij z vsaj 10 zaposlenimi ustvarilo del svojega prihodka z naročili ali rezervacijami prek spletnih strani 20 % podjetij (v 2015: 17 %).

Med skupinami podjetij po velikosti glede na število zaposlenih oseb so bili deleži takih, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, naslednji: med malimi podjetji jih je bilo 20 % (v 2015: 17 %), med srednje velikimi 18 % (v 2015: 16 %) in med velikimi 30 % (toliko jih je bilo tudi v letu 2015).

62 % podjetij s spletno prodajo je ustvarilo del svojega prihodka z naročili ali rezervacijami končnih potrošnikov, 65 % pa z naročili ali rezervacijami drugih podjetij ali javnih ustanov. Velika večina teh podjetij je ustvarila del svojega prihodka z naročili ali rezervacijami iz Slovenije (80 %), polovica (51 %) iz drugih držav članic EU in 15 % tudi iz drugih držav.

Prek e-tržnic ustvarjajo del prihodka v večjem obsegu mala podjetja

13 % podjetij (z vsaj 10 zaposlenimi) je v letu 2016 ustvarilo del svojega prihodka s spletno prodajo izdelkov/storitev prek lastne spletne strani ali spletne strani matičnega podjetja, prek ekstraneta, 9 % prek spletnih strani, ki jih je za spletno prodajo izdelkov/storitev uporabljalo več podjetij (e-tržnice), npr. Booking, Amazon, Bolha, eBay ipd., 2 % podjetij pa prek lastne spletne strani in prek e-tržnic.

Z vidika velikosti podjetja (glede na število zaposlenih) je bilo med malimi podjetji takih, ki so ustvarila prihodek s prodajo izdelkov/storitev prek lastne spletne strani, 12 %, med srednje velikimi 13 % in med velikimi 28 %. Prek e-tržnic je ustvarilo del svojega prihodka 9 % malih, 8 % srednje velikih in 6 % velikih podjetij. Med podjetji, ki so del prihodka ustvarila s spletno prodajo prek e-tržnic, so z vidika dejavnosti izstopala z najvišjim odstotkom prihodkov od spletne prodaje podjetja v gostinski nastanitveni dejavnosti (69 %).

Prihodek od spletne prodaje narašča

Obravnavana podjetja so v letu 2016 ustvarila s spletno prodajo 3,0 % celotne vrednosti ustvarjenega prihodka (brez DDV) (v 2015: 2,2 %) ali okoli 2.000 milijonov EUR.

Veliko večino prihodka od spletne prodaje so ustvarila s prodajo prek lastne spletne strani, in sicer 84 % vrednosti, preostalih 16 % pa s prodajo prek e-tržnic.

55 % prihodka od spletne prodaje so ustvarila s prodajo drugim podjetjem ali javnim ustanovam, 45 % pa s prodajo končnim potrošnikom.

Glavni del prihodka od spletne prodaje so ta podjetja ustvarila s spletno prodajo v druge države članice EU (49 % vrednosti), sledila sta prihodek od spletne prodaje v Sloveniji (32 %) in prihodek od spletne prodaje v druge države (18 %).

Prek spleta ustvarila del svojega prihodka s prodajalo izdelkov/storitev v druge države članice EU desetina podjetij

V letu 2016 je bilo med podjetji z vsaj 10 zaposlenimi 10 % takih, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo izdelkov/storitev v druge države članice EU. Pri tem je na kakršne koli težave naletelo razmeroma malo teh podjetij. 5 % teh podjetij se je v zvezi s spletno prodajo spopadalo z visokimi stroški dostave ali vračila izdelkov. Nekaj teh podjetij (po 2 %) pa je pri spletnem prodajanju v druge države članice EU imelo težave v zvezi z reševanjem pritožb in sporov, zaradi prilagoditve označevanja proizvodov pri spletni prodaji drugim državam članicam EU in zaradi omejitev, ki so jim jih pri prodaji v določene države članice EU postavili poslovni partnerji. Pri komunikaciji s strankami v drugih državah članicah EU pa ta podjetja zaradi ustreznega poznavanja tujih jezikov niso imela nikakršnih težav.

Tabela 1: Podjetja, ki so ustvarila del svojega prihodka s spletno prodajo, Slovenija, 2016
10 ali več
zaposlenih
10–49
zaposlenih
50–249
zaposlenih
250 ali več
zaposlenih
%
Spletna prodaja20201830
Spletna prodaja prek lastne spletne strani13121328
Spletna prodaja prek e-tržnic9986
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Objavljeni podatki so ocene, pridobljene v raziskovanju, na vzorcu podjetij z vsaj 10 zaposlenimi.

Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti