Raziskovalno-razvojna dejavnost, Slovenija, 2016

Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost 809,2 milijona EUR ali 2,0 % BDP.

Slovenija je v 2016 porabila za raziskovalno-razvojno dejavnost (RRD) 809,2 milijona EUR ali 2,0 % bruto domačega proizvoda. Za RRD namenjena sredstva so se glede na prejšnje leto zmanjšala.

  • 9.11.2017
  • |
  • začasni podatki

Za RRD porabljena sredstva nižja kot v prejšnjem letu  
Po začasnih podatkih so se bruto domači izdatki za RRD (BIRR) glede na prejšnje leto nominalno zmanjšali. V letu 2016 je bilo v Sloveniji v vseh sektorjih skupaj, v katerih se je izvajala RRD, porabljenih za to dejavnost 809,2 milijona EUR ali 2,0 % BDP1). V primerjavi s prejšnjim letom, ko so ta sredstva znašala 853,1 milijona, so se BIRR nominalno zmanjšali za 5 % ali za 43,9 milijona EUR; če jih izrazimo kot delež BDP, pa so se zmanjšali za 0,2 odstotne točke.
 
V absolutnem znesku je bilo zmanjšanje BIRR najizrazitejše v poslovnem sektorju, ki za izvajanje RRD porabi največ sredstev.  V 2016 so bila namreč sredstva za RRD v poslovnem sektorju nominalno za 38,7 milijonov EUR ali 6 % nižja kot v prejšnjem letu. Gledano relativno pa so se sredstva glede na prejšnje leto najizraziteje znižala v zasebnem nepridobitnem sektorju, in to za 40 %, vendar pa so vlaganja tega sektorja, če jih izrazimo v absolutnem znesku, v BIRR-u zanemarljiva (0,2 milijona EUR).  

Med vsemi osebami, ki so delale v RRD, je bilo 56 % raziskovalcev 
Med vsemi 19.975 fizičnimi osebami, redno zaposlenimi v RRD, je bilo 11.261 (ali 56 %) raziskovalcev in raziskovalk, pri čemer jih je, gledano relativno, delalo največ v visokošolskem sektorju. Če obseg dela, ki so ga v RRD opravili v letu 2016 redno zaposleni in zunanji sodelavci, izrazimo v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ), s čimer preprečimo podcenitev ali precenitev podatkov o zaposlenih v RRD, vidimo, da so vsi skupaj, ki so delali v RRD, opravili delo, ki bi ga opravilo 14.357 oseb s polnim delovnim časom, od tega 8.102  raziskovalcev (56 %). 


1) Delež bruto domačih izdatkov za RR v BDP se izračuna na podlagi zadnje revizije BDP.

Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po sektorjih izvajanja, Slovenija, 2016
Grafikon 1: Bruto domači izdatki za RRD po sektorjih izvajanja, Slovenija, 2016
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto domači izdatki za RRD, Slovenija, 2016
Viri financiranjaSektor izvedbe
skupajposlovni
sektor
državni
sektor
visokošolski
sektor
zasebni
nepridobitni
sektor
1.000 EUR
Skupaj1)809.180611.897109.13187.951201
Gospodarske družbe559.381542.5627.3899.281149
Država163.98519.11683.19161.63543
Visoko šolstvo3.204 - -3.204 -
Zasebne nepridobitne organizacije4630 -96
Tujina82.56550.18918.55113.8222
- ni pojava
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Tabela 2: Zaposleni v RRD, Slovenija, 2016
Sektor zaposlitveVsi zaposleniRaziskovalciVsi zaposleniRaziskovalci
število1)EPDČ2)
Skupaj19.97511.26114.3578.102
Poslovni sektor12.4525.5159.5234.472
Državni sektor2.8971.9582.5011.667
Visokošolski sektor4.6143.7762.3211.951
Zasebni nepridobitni sektor12121212
1) Podatki, prikazani v številu, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas.
2) Podatki, prikazani v EPDČ, vključujejo zaposlene v RRD za nedoločen in določen čas in zunanje sodelavce.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
 Podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti za leto 2016 so začasni. Končni podatki za leto 2016 bodo objavljeni 8. marca 2018.   
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti