Spletno nakupovanje, Slovenija, 2017

Nakupovanje prek spleta se povečuje

V opazovanem 12-mesečnem obdobju je opravilo spletni nakup 46 % oseb, starih 16–74 let. Polovica e-kupcev je prek spleta kupila ali naročila obleko, športno opremo ali čevlje. Večina pri tem ni imela težav (85 %).

  • 7.11.2017
  • |
  • končni podatki

Spletno nakupovanje ima številne prednosti: tak nakup je mogoče opraviti kadarkoli in kjerkoli, ponuja nam dostop do velike izbire izdelkov ali storitev, ki jih lahko primerjamo; cene so ugodne ipd.

V kolikšnem obsegu in kaj so posamezniki, stari 16–74 let, nakupovali prek spleta v opazovanem 12- mesečnem obdobju?

V opazovanih 12 mesecih (od aprila 2016 do marca 2017) je opravilo spletni nakup (tj. naročilo ali kupilo izdelek ali storitev) 46 % ali okoli 703.080 oseb, starih 16–74 let (v 2016: 40 %); natančneje: 47 % žensk in 45 % moških. Delež spletnih kupcev se je glede na prejšnje leto povečal v vseh starostnih razredih. Največ spletnih kupcev je bilo tako kot v prejšnjem letu med 16–24- in 25–34-letniki (70 %), sledili so 35–44-letniki (59 %), 45–54-letniki (46 %) in 55–64-letniki (20 %). Najmanj spletnih kupcev je bilo med 64–74-letniki (11 %).

Polovica e-kupcev kupila prek spleta oblačila, športno opremo ali obutev

Največ e-kupcev, starih 16–74 let, je v teh 12 mesecih kupilo prek spleta oblačila, športno opremo ali obutev, in sicer je bilo takih 50 % (v 2016: 44 %). 38 % jih je kupilo dobrine za gospodinjstvo, npr. belo tehniko, pohištvo ipd. (v 2016: 38 %), 31 % dobrine za vsakdanjo uporabo, npr. hrano, kozmetiko ipd. (v 2016: 28 %), 22 % računalniško strojno opremo (v 2016: 17 %) ter 20 % elektronsko opremo, npr. TV, mobilni telefon, kamero ipd. (v 2016: 22 %)

26 % e-kupcev je prek spleta kupilo vstopnice za različne prireditve (v 2016: 28 %), 25 % jih je prek spleta oddalo rezervacijo za prenočišče (v 2016: 25 %) in 14 % jih je prek spleta kupilo letalske karte, najelo avtomobil ali pa si uredilo druge storitve, povezane z organizacijo potovanja (v 2016: 17 %).

Skoraj polovica prek spleta kupljenih knjig prenesena z interneta

15 % e-kupcev je v teh 12 mesecih kupilo prek spleta knjige, revije ali časopise; 45 % od teh jih je knjige preneslo z interneta ali zanje pridobilo elektronski dostop, 31 % pa revije ali časopise.

10 % e-kupcev je kupilo računalniške oz. videoigre, računalniško programsko opremo, programsko nadgradnjo; 74 % od teh jih je programsko opremo, igre ali nadgradnjo preneslo iz interneta. 9 % e-kupcev je kupilo filme ali glasbo; 81 % od teh pa jih je filme ali glasbo preneslo z interneta ali zanje pridobilo elektronski dostop.

Več kot tri četrtine e-kupcev nakupovale pri spletnih prodajalcih iz Slovenije

Večina e-kupcev, 77 %, je v teh 12 mesecih nakupovala pri spletnih prodajalcih iz Slovenije. Pri spletnih prodajalcih iz drugih držav članic EU jih je nakupovalo 48 %, pri spletnih kupcih iz drugih držav pa 28 %.

Pri spletnih prodajalcih iz tujine je največ e-kupcev kupilo izdelke v fizični obliki, npr. oblačila, elektronsko opremo, belo tehniko ipd., in sicer 76 %; 24 % jih je pri teh prodajalcih kupilo storitve, povezane z organizacijo potovanj, počitnic (rezervirali so npr. prenočišče, kupili letalske karte, najeli avto ipd.), 15 % pa izdelke, ki so jih prenesli z interneta ali zanje pridobili elektronski dostop prek spletnih strani ali aplikacij, npr. filme, glasbo, knjige, plačljive mobilne aplikacije.

Najpogostejša težava pri spletnem nakupovanju je bila poznejša dostava, kot je bilo navedeno

85 % e-kupcev ni imelo pri spletnem nakupovanju v teh 12 mesecih nobene težave (v 2016: 78 %). Med preostalimi e-kupci, tj. takimi, ki so pri e-nakupovanju imeli kakšno težavo, je bilo največ (6 %) takih, ki prek spleta kupljenega izdelka ali storitve niso prejeli v roku, navedenem v prodajnih pogojih; za 4 % e-kupcev je bila težava to, da spletni prodajalec ni sprejemal naročil iz Slovenije; prav tako 4 % e-kupcev so imeli težave zato, ker jim je bil dostavljen napačen ali poškodovan izdelek; 3 % so imeli pri naročanju ali plačevanju izdelka/storitve na spletni strani tehnične težave; 2 % e-kupcev pa so presenetili višji stroški od tistih, ki so bili navedeni v prodajnih pogojih.

Koliko nakupov so opravili posamezniki, stari 16–74 let, v prvem četrtletju 2017 in kolikšna je bila vrednost teh nakupov?

Večina e-kupcev opravila 1–2 spletna nakupa

V prvem četrtletju 2017 je prek spleta nakupovalo 35 % ali okoli 532.440 oseb, starih 16–74 let (v 2016: 30 %). Pri število spletnih nakupov v tem obdobju v primerjavi s prejšnjim letom ni bilo večjih sprememb. Največ e-kupcev, 47 %, je opravilo en ali dva spletna nakupa (v 2016: 44 %); 36 % jih je opravilo 3–5 spletnih nakupov (v 2016: 38 %); 12 % 6–10 spletnih nakupov (v 2016: 13 %) in 5 % več kot 10 spletnih nakupov (enako kot v 2016).

Ocenjena vrednost največ spletnih nakupov od 100 do 499 EUR

Ocenjena vrednost največ spletnih nakupov v prvem četrtletju, 32 %, je bila od 100 do 499 EUR (v 2016: 35 %). 31 % e-kupcev je prek spleta kupilo izdelke/storitve, vredne manj kot 50 EUR (v 2016: 30 %), 27 % take, ki so bili vredni od 50 do 99 EUR (v 2016: 26 %), nakupi 4 % e-kupcev pa so bili vredni od 500 do 999 EUR ali več kot 1.000 EUR.

METODOLOŠKO OPOZORILO

Raziskovanje se delno izvaja kot del aktivnosti tehnične podpore (študije, vrednotenja in druge podlage, analize, strateški programski dokumenti) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, katere cilj so naložbe v rast in delovna mesta. Te naložbe sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.