Poslovne tendence, Slovenija, oktober 2017

Kazalniki zaupanja v oktobru 2017 višji kot v septembru 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v oktobru 2017 v vseh panogah višja kot v septembru 2017.

  • 25. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v oktobru 2017 za 2 odstotni točki višja kot v septembru 2017 in za 6 odstotnih točk višja kot v oktobru 2016, hkrati pa je bila tudi za 13 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Na mesečni ravni sta se med kazalniki stanj najbolj izboljšala kazalnika proizvodnja in zaloge končnih izdelkov: za 6 odstotnih točk. Znižala se je le vrednost kazalnika skupna naročila (za 1 odstotno točko).
Kazalniki pričakovanj so se na mesečni ravni večinoma poslabšali, najbolj kazalnika pričakovano zaposlovanje in pričakovan izvoz (vsak za 4 odstotne točke). Izboljšal pa se je kazalnik pričakovana proizvodnja (za 1 odstotno točko).

V predelovalnih dejavnostih premalo usposobljenih delavcev
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2017 84,7-odstotna ali za 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju 2017. V 64 % podjetij so bile proizvodne zmogljivosti izkoriščene več kot 80-odstotno. Kazalnik ustreznost proizvodnih zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih pa se je v oktobru 2017 v primerjavi z julijem 2017 izboljšal za 3 odstotne točke.
Ocene konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih zunaj EU so se v zadnjih treh mesecih izboljšale za 1 oz. za 5 odstotnih točk, na trgih držav članic EU pa so se za 5 odstotnih točk poslabšale.
Še naprej je v največ podjetjih omejevalo proizvodnjo pomanjkanje usposobljenih delavcev. V oktobru 2017 je ta dejavnik navedlo 32 % podjetij (v juliju 2017 35 %, v oktobru 2016 pa 26 %). V precej podjetjih sta omejevala proizvodnjo tudi nezadostno domače povpraševanje ter nezadostno tuje povpraševanje (v oktobru 2017 ju je navedlo 21 % oz. 19 % podjetij), vendar sta bili njuni vrednosti nižji kot v oktobru 2016 (tedaj ju je navedlo 34 % oz. 28 % podjetij). 26 % podjetij se z omejitvami pri svoji dejavnosti ni srečevalo.

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila oktobra 2017 za 4 odstotne točke višja kot septembra 2017 in za 18 odstotnih točk višja kot oktobra 2016, hkrati pa za 16 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti večine kazalnikov stanj so se zvišale; izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je nekoliko znižal (za 1 odstotno točko). Tudi vrednosti večine kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale; izjema sta bili vrednosti kazalnikov pričakovane prodajne cene in pričakovani poslovni položaj.
Največ podjetij v trgovini na drobno je v njihovi dejavnosti omejevala konkurenca v sektorju (ta dejavnik je navedlo 59 % podjetij), sledili so visoki stroški dela (te je navedlo 38 % podjetij) in nizko povpraševanje (26 % podjetij). 10 % podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila oktobra 2017 za 5 odstotnih točk višja kot septembra 2017 in za 26 odstotnih točk višja kot oktobra 2016. Od dolgoletnega povprečja je bila višja za 41 odstotnih točk.
Vrednosti kazalnikov stanj so se na mesečni ravni večinoma zvišale, najizraziteje se je zvišala vrednost kazalnika poslovno stanje (za 7 odstotnih točk). Izjema je bil kazalnik tehnične zmogljivosti, ki se je znižal za 5 odstotnih točk.
Zvišale so se tudi vse vrednosti kazalnikov pričakovanj. Najizraziteje, za 6 odstotnih točk, se je zvišala vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje.
Največ podjetij v gradbeništvu je v njihovi dejavnosti v oktobru 2017 omejevala konkurenca (43 % podjetij). Sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev (34 %), visoki stroški dela (30 %), visoki stroški materiala (27 %) in slabi vremenski pogoji (22 %). 10 % podjetij v tej dejavnosti ni omenjalo omejitev.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila oktobra 2017 za 4 odstotne točke višja kot septembra 2017 in za 6 odstotnih točk višja kot oktobra 2016 ter za 18 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se glede na prejšnji mesec večinoma zvišale; znižala se je le vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje. Vrednost kazalnika izkoriščenost zmogljivosti pa je že štiri mesece zaporedoma enaka.
Največ podjetij v storitvenih dejavnostih je v njihovi dejavnosti omejevalo nezadostno povpraševanje (ta dejavnik je navedlo 32 % teh podjetij); sledila so podjetja, ki so jih omejevale finančne ovire (takih podjetij je bilo 18 %), podjetja, ki so imela težave zaradi pomanjkanja delovne sile (17 %), in podjetja, ki so imela težave zaradi drugih ovir (11 %). 30 % podjetij se pri svoji dejavnosti ni srečevalo z omejitvami.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, oktober 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.