Gospodarska klima, Slovenija, oktober 2017

Gospodarsko razpoloženje doseglo predkrizno raven

Rast kazalnika gospodarske klime se nadaljuje. V oktobru 2017 je bil za 3,1 odstotne točke višji kot v septembru 2017 in je tako dosegel raven iz obdobja pred gospodarsko krizo. Glede na oktober 2016 se je zvišal za 8,6 odstotne točke.

  • 25. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2017 (15,4 odstotne točke) za 3,1 odstotne točke višji kot septembra 2017 (12,3 odstotne točke) in za 17,8 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja. Pozitivni trend gospodarske klime se je nadaljeval, vrednost klime pa je na enaki ravni kot v obdobju pred gospodarsko krizo. Višjo vrednost od zdajšnje je dosegla le v aprilu in juliju 2007.

V oktobru 2017 se je glede na prejšnji mesec izboljšalo vseh pet kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik gospodarske klime. Na njegovo rast so najbolj vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 odstotne točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 odstotne točke) in med potrošniki (za 0,7 odstotne točke). Pozitiven vpliv pa sta imela tudi kazalnika zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 odstotne točke) in v trgovini na drobno (za 0,2 odstotne točke).

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra 2017 za 8,6 odstotne točke višji kot oktobra 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika je pozitivno vplivalo vseh pet njegovih komponent, in sicer kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih za 2,5 odstotne točke, kazalnik zaupanja potrošnikov za 2,2 odstotne točke, kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih za 1,7 odstotne točke, kazalnik zaupanja v gradbeništvu za 1,3 odstotne točke in kazalnik zaupanja v trgovini na drobno za 0,9 odstotne točke.
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2017
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, oktober 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.