Demografski dogodki, Slovenija, 2. četrtletje 2017

V drugem četrtletju 2017 pozitiven tako naravni kot selitveni prirast

V drugem četrtletju leta 2017 sta bila tako naravni kot selitveni prirast pozitivna, in sicer za 447 oz. 878 prebivalcev.

  • 27. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Nekaj več živorojenih in manj umrlih

V drugem četrtletju 2017 se je rodilo 5.081, umrlo pa je 4.634 prebivalcev. Število rojenih je bilo za 25 višje, število umrlih pa za 1 osebo nižje kot v istem obdobju leta 2016. Vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev se je v enem letu zvišala z 0,8 na 0,9.


Manj porok in razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

V drugem četrtletju 2017 je zakonsko zvezo sklenilo 2.295 parov ali 95 manj kot v istem obdobju leta 2016, razvezalo pa se je 613 parov ali 53 manj kot v drugem četrtletju 2016.


Več notranjih selitev

V drugem četrtletju 2017 je bilo registriranih 24.930 notranjih selitev ali za 1,4 % več kot v istem četrtletju leta 2016.


Selitveni prirast državljanov Slovenije petindvajseto četrtletje zapored negativen

V drugem četrtletju 2017 se je v Slovenijo priselilo več prebivalcev kot v istem obdobju leta 2016. Priselilo se jih je namreč 4.257 ali za 6,6 % več kot v drugem četrtletju 2016. Odselilo se je 3.379 prebivalcev ali 4,7 % manj kot v istem obdobju leta 2016. Število odseljenih državljanov Slovenije (1.792) je bilo višje od števila odseljenih tujih državljanov (1.587).

Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven (za 1.853), selitveni prirast državljanov Slovenije pa negativen; iz države se je namreč odselilo 975 državljanov Slovenije več, kot se jih je vanjo priselilo.

Grafikon 1: Naravni prirast, Slovenija
Grafikon 1: Naravni prirast, Slovenija
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
Tabela 1: Demografski dogodki, Slovenija
IV–VI 2016IV–VI 20171)
številona 1.000
prebivalcev2)
številona 1.000
prebivalcev2)
Živorojeni5.0569,95.0819,9
Umrli4.6359,04.6349,0
Naravni prirast4210,84470,9
Priseljeni iz tujine3.9957,84.2578,3
Odseljeni v tujino3.5466,93.3796,6
Selitveni prirast4490,98781,7
Skupni prirast8701,71.3252,6
Sklenjene zakonske zveze2.3904,72.2954,5
Razvezane zakonske zveze6661,36131,2
Notranje selitve24.59247,924.93048,4
1) Začasni podatki.
2) Vrednosti so izračunane iz absolutnih podatkov in zaradi zaokroževanja niso vedno enake seštevku/razliki posameznih kazalnikov.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Četrtletni podatki za leto 2017 so začasni. Končni četrtletni podatki za leto 2017 bodo objavljeni 23. julija 2018.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.