Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2013–2016, napoved 2017

Primanjkljaj države v letu 2016 enak kot konec septembra (1,9 % BDP)

Podatki o primanjkljaju in dolgu sektorja država se po drugi oceni niso spremenili. Primanjkljaj države je v 2016 tako znašal 754 milijonov evrov ali 1,9 % BDP, dolg države pa 31.730 milijonov evrov ali 78,5 % BDP.

  • 19.10.2017
  • |
  • brez statusa

Po končanem rednem postopku pojasnjevanja podatkov Eurostatu v okviru poročanja o presežnem primanjkljaju in dolgu sektorja država (EDP poročanje) ostaja druga ocena primanjkljaja sektorja država za leto 2016 na enaki ravni kot ob naši septembrski objavi, in sicer  754 milijonov evrov ali 1,9 % BDP. Tudi ocena dolga države konec leta 2016 ostaja enaka septembrski, (31.730 milijonov evrov ali 78,5 % BDP). Nespremenjeni so ostali tudi podatki za predhodna leta.

V tokratni objavi objavljamo tudi napoved primanjkljaja in dolga sektorja država za leto 2017. Po napovedi Ministrstva za finance bo primanjkljaj sektorja država v letu 2017 znašal  321 milijonov evrov ali 0,8 % BDP. Dolg države bo konec leta 2017 po omenjeni napovedi znašal 32.166 milijonov evrov ali 75,2 % BDP.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.