Zakol živine v klavnicah, Slovenija, avgust 2017

V slovenskih klavnicah pridobili v avgustu 2017 manj mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v avgustu 2017 zaklali okoli 3.286.000 kljunov perutnine, okoli 16.000 prašičev in okoli 8.000 glav govedi.

  • 23.10.2017
  • |
  • začasni podatki

V avgustu 2017 pridobili v slovenskih klavnicah manj mesa kot v juliju 2017
V slovenskih klavnicah so v avgustu 2017 glede na julij 2017 zaklali manj konj, prašičev, perutnine in ovc, več pa goveda. Konj so zaklali za točno 23 % manj (tj. okoli 20 konj manj), prašičev za točno 13 % (tj. okoli 2.000 prašičev manj), perutnine za okoli 7 % (tj. okoli 263.000 perutnine manj) in ovc za okoli 4 % manj (tj. približno 50 ovc manj). Goveda so zaklali  približno za 9 % več (tj. okoli 1.000 govedi več).

Mase trupov v avgustu 2017 zaklanih živali so glede na julij 2017 v glavnem sledile spremembam v številu posameznih vrst teh živali. Masa v avgustu 2017 zaklanega goveda je bila za približno 7 % večja kot v prejšnjem mesecu (tj. okoli 157.000 kg govejega mesa več), masa zaklanih ovc pa je bila približno enaka kot v prejšnjem mesecu, a s pozitivnim trendom (tj. okoli 45 kg ovčjega mesa več). Masa zaklanih konj je bila manjša za okoli 28 % (tj. okoli 5.000 kg konjskega mesa manj), masa zaklanih prašičev za približno 18 % (tj. okoli 302.000 kg prašičjega mesa manj) in masa zaklane perutnine za okoli 5 % (tj. približno 303.000 kg perutninskega mesa manj).


Zakol domačih živali v avgustu 2017 manjši kot v avgustu 2016
Zakol perutnine in goveda je bil v avgustu 2017 večji od zakola teh vrst živali v avgustu 2016: zakol perutnine za okoli 8 %, zakol goveda pa za okoli 1 %. Konj, prašičev in ovc pa je bilo v avgustu 2017 zaklanih manj: konj za približno 33 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta, prašičev za okoli 24 % in ovc za približno 12 % manj.

Spremembe v masi trupov v avgustu 2017 zaklanih živali v primerjavi z avgustom 2016 so sledile spremembam v številu zaklanih živali: masa trupov zaklane perutnine je bila v avgustu 2017 za točno 12 % večja kot v avgustu 2016. Mase preostalih vrst zaklanih živali pa so bile manjše, in sicer masa zaklanih konj za okoli 33 % nižja, masa zaklanih prašičev za okoli 25 %, masa zaklanih ovc za okoli 11 % in masa zaklanega goveda za okoli 3 %.


V avgustu 2017 so v slovenskih klavnicah zaklali eno uvoženo govedo s skupno maso 335 kg (uvoženo je bilo iz Italije) in 1065 uvoženih prašičev s skupno maso okoli 98 ton (iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije). Zakola uvožene perutnine v avgustu 2017 nismo zaznali.

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija, avgust 2017
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji5713225,47
Govedo8.3902.516299,83
Prašiči16.3561.33681,68
Ovce9841313,32
Koze32010,69
Kunci1.11611,30
Perutnina3.286.0835.8981,79
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Tabela 2: Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
VIII 2017
VII 2017 
VIII 2017
VIII 2016
številomasaštevilomasa
Konji77,072,467,167,1
Govedo108,5106,6100,697,2
Prašiči87,081,675,674,9
Ovce95,6100,388,189,3
Perutnina92,695,1108,3112,0
Viri: SURS, MKGP, UVHVVR
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti