Udeleženci predterciarnega izobraževanja in tisti, ki so izobraževanje na teh ravneh končali, podrobni podatki, Slovenija, šolsko leto 2016/17 in 2015/16

Novo na portalu SI-STAT: Podatki o udeležencih predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja v 2016/17

Časovno vrsto podatkov o udeležencih predšolske vzgoje in osnovnošolskega izobraževanja smo dopolnili s podatki za šolsko leto 2016/17 (oziroma 2015/16).

  • 17. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Podatke o otrocih, vključenih v vrtce, ter o učencih v osnovnih šolah za šolsko leto 2016/17, ki so bili objavljeni v Prvi objavi dne 30. 8. 2017, smo objavili še na podrobnejši ravni na podatkovnem portalu SI-STAT. Podatke o odraslih v osnovnošolskem izobraževanju ter vseh, ki so zaključili osnovnošolsko izobraževanje, pa smo na portalu SI-STAT dopolnili s podatki za šolsko leto 2015/16.

Podatki so razčlenjeni po kohezijskih in statističnih regijah ter občinah, po spolu, starosti, razredih, vrstah programov in zavodov ter drugih zanimivih spremenljivkah.

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.