Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija, avgust 2017

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 847.900)

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 847.900). Povečalo se je število zaposlenih in samozaposlenih oseb (prvih za 0,1 %, drugih za 0,3 %). V avgustu 2017 je bilo največ delovno aktivnih v predelovalnih dejavnostih.

  • 17. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Več delovno aktivnih oseb kot v prejšnjem mesecu

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 847.900), v primerjavi z avgustom 2016 pa se je povečalo za 3,6 %.  Glede na julij 2017 se je povečalo število zaposlenih in samozaposlenih oseb, prvih za 0,1 % (na nekaj več kot 757.500), drugih za 0,3 % (na približno 90.400).

Število delovno aktivnih moških se je v avgustu 2017 glede na julij 2017 povečalo izraziteje kot število delovno aktivnih žensk. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za 0,2 % (na približno 466.400), medtem ko se je število delovno aktivnih žensk povečalo le neznatno (na nekaj več kot 381.500).

Pregled po dejavnostih pokaže, da se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2017 glede na julij 2017 zvišalo v trinajstih, znižalo v šestih dejavnostih, v eni dejavnosti pa se ni spremenilo. Najbolj se je zvišalo v predelovalnih dejavnostih, in sicer za nekaj več kot 300 oz. 0,2 % (na približno 194.800), v tej dejavnosti pa je bilo tudi največ delovno aktivnih oseb (67,9 % teh so bili delovno aktivni moški, 32,1 % pa delovno aktivne ženske). V dejavnosti gostinstvo pa se je število delovno aktivnih najbolj znižalo, in sicer za 0,4 % (na približno 35.500).

Glede na julij 2017 se je število delovno aktivnih moških najbolj povečalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, in sicer za 0,7 % (na približno 28.100), število delovno aktivnih žensk pa v predelovalnih dejavnostih, in sicer za 0,3 %.

Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 1: Delovno aktivne in zaposlene osebe po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo, Slovenija
VIII 2017 VIII 2017 
VII 2017
VIII 2017
VIII 2016
 
Delovno aktivno prebivalstvo847.903100,1103,6
Zaposlene osebe757.524100,1103,3
   Zaposlene osebe pri pravnih osebah705.925100,1103,5
   Zaposlene osebe pri fizičnih osebah51.59999,9101,4
Samozaposlene osebe90.379100,3105,5
   Samozaposlene osebe - samostojni podjetniki posamezniki63.707100,1102,3
   Samozaposlene osebe - osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost6.526100,6100,9
   Samozaposlene osebe - kmetje20.146100,7118,9
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.