Indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija, avgust 2017

Vrednost opravljenih gradbenih del za 3,5 % nižja kot v juliju 2017 in za 7,6 % višja kot v avgustu 2016

Vrednost v avgustu 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti del, opravljenih v prejšnjem mesecu, in višja od vrednosti del, opravljenih v avgustu 2016.

  • 13. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
Vrednost opravljenih gradbenih del v avgustu 2017 nižja kot v prejšnjem mesecu

Vrednost v avgustu 2017 opravljenih gradbenih del je bila nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v juliju 2017, in sicer za 3,5 %.  Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila nižja za 14,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa je bila višja, in sicer za 0,2 %. Tokrat je bila vrednost opravljenih gradbenih del v tekočem mesecu drugič zaporedoma nižja kot v prejšnjem mesecu (v juliju 2017 je bila za 7,7 % nižja kot v juniju 2017). 

Vrednost opravljenih gradbenih del v avgustu 2017 višja kot pred enim letom 

Vrednost v avgustu 2017 opravljenih gradbenih del je bila na letni ravni višja za 7,6 %. Vrednost teh del na stavbah je bila tokrat višja za 3,0 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 10,0 %. 

Vrednost gradbenih del,
opravljenih od januarja do avgusta 2017, višja kot v istem obdobju 2016 

Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih osmih mesecih leta 2017, je bila za 15,5 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost gradbenih del na stavbah je bila tokrat višja za 28,7 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 10,9 %. 

Vrednost opravljenih gradbenih del v avgustu 2017 za več kot 40 % nižja od povprečja za leto 2010
 

Vrednost v avgustu 2017 opravljenih gradbenih del je bila za 40,8 % nižja od povprečja za leto 2010; nižja od tega povprečja je bila na obeh vrstah objektov: na stavbah za 57,6 %, na gradbenih inženirskih objektih pa za 30,0 %.
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del1), Slovenija (Ø2010=100)
Grafikon 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del<sup>1)</sup>, Slovenija (&Oslash2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del, Slovenija
VIII 2017
VII 2017 
VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017
 Ø 2010 
Gradbeništvo96,5107,6115,559,2
  stavbe86,0103,0128,742,4
  gradbeni inženirski objekti100,2110,0110,970,0
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.