Povprečne mesečne plače, Slovenija, avgust 2017

Povprečna bruto plača za avgust 2017 za 1,3 % višja od plače za julij 2017

Povprečna bruto plača za avgust 2017 je znašala 1.613,62 EUR; v primerjavi s plačo za julij 2017 se je zvišala, nominalno za 1,3 %, realno pa za 1,2 %.

  • 16. 10. 2017 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Povprečna plača za avgust 2017 višja od plače za julij 2017
Povprečna bruto plača za avgust 2017 je znašala 1.613,62 EUR; v primerjavi z bruto plačo za julij 2017 je bila višja, nominalno za 1,3 %, realno pa za 1,2 %. Povprečna neto plača za avgust 2017 je znašala 1.051,73 EUR; v primerjavi z neto plačo za julij 2017 je bila nominalno višja za 1,2 %, realno pa za 1,1 %.

Zvišanje povprečne plače v zasebnem sektorju izrazitejše kot v javnem sektorju
Povprečna neto plača za avgust 2017 se je v primerjavi s plačo za julij 2017 v zasebnem sektorju zvišala za 1,6 %, v javnem sektorju pa za 0,5 %.

Povprečna plača za avgust 2017 najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
Povprečna plača za avgust 2017 je bila najvišja v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro; znašala je 2.555,34 EUR bruto oz. 1.609,98 EUR neto. Tudi zvišanje povprečne plače za avgust 2017 (glede na plačo za prejšnji mesec) je bilo najopaznejše v tej dejavnosti (v bruto znesku za 11,1 %, v neto znesku za 11,2 %) in je bilo predvsem posledica višjih izrednih izplačil, izplačanih s plačo za avgust.

Najvišjo povprečno plačo za avgust 2017 so imeli zaposleni v osrednjeslovenski statistični regiji
Povprečna neto plača za avgust 2017 je bila najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji; znašala je 1.137,42 EUR, to je za 8,1 % več od slovenskega povprečja. Višjo povprečno neto plačo od slovenskega povprečja so imeli še zaposleni v jugovzhodni Sloveniji (za 3,1 %).

Grafikon 1: Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 1: Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, avgust 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
VIII 2017Ø I-VIII 2017Ø VI-VIII 2017VIII 2017
VII 2017
VIII 2017
VIII 2016
Ø I-VIII 2017
Ø I-VIII 2016
EURindeks
Bruto1.613,621.601,401.602,98101,3102,7102,1
Javni sektor1.874,491.865,951.870,03100,4103,1102,4
  od tega sektor država1.858,311.863,681.869,0099,2102,8102,5
Zasebni sektor1.486,491.470,261.472,39101,9102,7102,3
Neto1.051,731.044,321.045,45101,2102,8102,3
Javni sektor1.213,131.207,151.209,54100,5103,1102,5
  od tega sektor država1.205,871.208,221.211,2799,5102,8102,5
Zasebni sektor973,07963,61965,20101,6102,9102,6
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podrobneje razčlenjeni in obenem končni podatki o povprečnih mesečnih plačah v Sloveniji za avgust 2017 bodo objavljeni 25. oktobra 2017 na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.