Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2017

Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2017 na mesečni ravni višja za 1,4 %

Na ravni celotne industrije sta se v avgustu 2017 glede na prejšnji mesec zvišali vrednost industrijske proizvodnje in vrednost zalog, znižal pa se je prihodek od prodaje.

  • 10.10.2017
  • |
  • začasni podatki
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2017 višja tako na mesečni kot na letni ravni

Industrijska aktivnost je bila v avgustu 2017 glede na julij 2017 višja za 1,4 %, glede na avgust 2016 pa za 8,3 %.
Vrednost industrijske proizvodnje v avgustu 2017 je bila glede na julij 2017 višja v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, in sicer v vsaki skupini za 1,6 %, v rudarstvu pa je bila nižja za 10,5 %.
Vrednost industrijske proizvodnje v celotni industriji je bila v avgustu 2017 glede na povprečje leta 2010 višja za 24,4 %. V daljšem obdobju narašča najizraziteje proizvodnja visoko tehnološko zahtevnih proizvodov; v avgustu 2017 je bila glede na povprečje leta 2010 višja za 63,8 %.

Prihodek od prodaje v avgustu 2017 nižji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje, ki so ga industrijska podjetja ustvarila v avgustu 2017, je bil za 0,6 % nižji od tistega v juliju 2017; nižji je bil predvsem zaradi nižjega prihodka od prodaje v predelovalnih dejavnostih (tudi ta je bil nižji za 0,6 %). V rudarstvu je bil namreč prihodek od prodaje za 2,8 % višji kot v prejšnjem mesecu.
V obdobju od januarja do avgusta 2017 so industrijska podjetja ustvarila za 8,0 % višji prihodek kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Vrednost zalog industrijskih proizvodov v avgustu 2017 višja kot v juliju 2017

Vrednost zalog dokončane in nedokončane proizvodnje se je v avgustu 2017 zvišala na obeh ravneh, na mesečni ravni za 1,3 %, na letni ravni pa za 4,8 %.
V prvih osmih mesecih leta 2017 je bila glede na isto obdobje 2016 višja za 5,6 %.
Glede na povprečje vrednosti zalog iz leta 2010 se je vrednost zalog v avgustu 2017 najbolj zvišala pri netrajnih proizvodih za široko porabo.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje za avgust 2017 bodo objavljeni na podatkovnem portalu SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS 17. oktobra 2017.
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija (Ø 2010=100)
1) Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk).
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija
VIII 2017
VII 2017 
VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,4108,3107,2124,4
B Rudarstvo89,5105,0112,489,0
C Predelovalne dejavnosti101,6108,8107,6127,0
D Oskrba z el. energijo, plinom in paro101,6101,7101,0102,9
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,8105,7106,1119,3
  AE Energenti99,9100,3101,499,9
  AI Surovine102,5106,9107,0123,9
B Proizvodi za investicije95,0114,5111,7140,0
C Proizvodi za široko porabo105,4107,7104,7120,4
  CD Trajni proizvodi za široko porabo102,6112,6107,9114,7
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo105,7106,8103,9121,7
Tehnološka zahtevnost (Predelovalne dejavnosti)
VTZ Visoko tehnološko zahtevni proizvodi106,0103,9102,8163,8
SVTZ Srednje visoko tehnološko zahtevni proizvodi98,4115,4112,0128,2
SNTZ Srednje nizko tehnološko zahtevni proizvodi101,1107,0107,6131,2
NTZ Nizko tehnološko zahtevni proizvodi103,5104,3103,3104,3
Vir: SURS
Tabela 2: Realni indeksi prihodka od prodaje v industriji, Slovenija
VIII 2017
VII 2017 
VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)99,4110,9108,0120,2
B Rudarstvo102,8114,3113,493,9
C Predelovalne dejavnosti99,4111,1108,0120,6
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo101,6106,4107,4121,2
  AE Energentizzzz
  AI Surovine101,5106,4107,3122,0
B Proizvodi za investicije92,3121,8112,8133,7
C Proizvodi za široko porabo102,1109,6105,7111,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo105,7117,4111,4100,3
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo99,8107,5103,9115,4
z statistično zaupno
Vir: SURS
Tabela 3: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija
VIII 2017
VII 2017 
VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017
 Ø 2010 
Industrija - dejavnosti po SKD 2008 (področja)101,3104,8105,6118,2
B Rudarstvo91,075,170,452,8
C Predelovalne dejavnosti101,4104,9105,9119,0
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,3101,0100,8107,3
  AE Energentizzzz
  AI Surovine100,4101,5101,5108,9
B Proizvodi za investicije101,4106,8109,9133,0
C Proizvodi za široko porabo102,0107,8109,0124,8
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,7111,8109,160,6
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,0107,8109,1142,9
z statistično zaupno
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za leto 2017 so začasni. Končni podatki za leto 2017 bodo objavljeni najkasneje 10. avgusta 2018.
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti