Ekonomski računi za gozdarstvo, Slovenija, 2016

Bruto dodana vrednost v gozdarstvu je v letu 2016 znašala 279 milijonov EUR ali 0,7 % bruto domačega proizvoda.

  • 4.10.2017
  • |
  • brez statusa

Faktorski dohodek je znašal 245 milijonov EUR, njegova vrednost je bila za 29 % višja kot v prejšnjem letu

V primerjavi s prejšnjim letom se je v letu 2016 zvišala vrednost dohodkovnih kategorij. Delež bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domačem proizvodu se je povišal za 0,1 odstotne točke in je znašal 0,7 % BDP. Faktorski dohodek je bil višji za 29 %; znašal je 245 milijonov EUR. Faktorski dohodek na zaposlenega je bil v primerjavi s prejšnjim letom višji za 41 %; znašal je 44.270 EUR na zaposlenega. Na višino dohodka so vplivale vrednost gozdarske proizvodnje (ta je bila višja za 44 %) ter višja vrednost vmesne potrošnje (za 69 %).

Vrednost gozdarske proizvodnje višja zaradi večje količinske proizvodnje in višjih cen lesa na panju

Vrednost gozdarske proizvodnje je v letu 2016 znašala 580 milijonov EUR, kar je za 44 % več kot v prejšnjem letu. Vzrok za povišanje vrednosti je bila občutno večja proizvodnja gozdarskih proizvodov ter gozdarskih storitev; večji sta bili zaradi manj ugodnih vremenskih razmer ter obsežnejše sanacije poškodovanih gozdov zaradi namnožitve podlubnikov (ki se je nadaljevala po letu 2015), kar je vplivalo tudi na intenzivnejše opravljanje gozdarskih storitev. Povprečna cena lesa na panju, s katero vrednotimo naravni prirastek v gospodarskih gozdovih, se je zaradi prehoda na nov način upravljanja z gozdovi v lasti Republike Slovenije (prenehal je delovati koncesijski sistem, na novo pa se je oblikoval trg storitev del v državnih gozdovih) v letu 2016 občutno povečala.

Višji delež gozdarskih storitev v vrednosti gozdarske proizvodnje

Vrednost proizvodnje gozdarskih proizvodov je v strukturi proizvodnje dejavnosti predstavljala 85 % (nekaj več kot 490 milijonov EUR). V strukturi vrednosti gozdarskih proizvodov sta najvišja deleža v 2016 predstavljala vrednost naravnega prirastka lesa (stoječega lesa) v gospodarskih gozdovih (48 %) ter hlodovine (38 %). Delež gozdarskih storitev je pomenil preostali 15-odstotni delež skupne proizvodnje, oz. 4 odstotne točke več kot v prejšnjem letu; vrednost gozdarskih storitev je znašala skoraj 88 milijonov EUR.

V 2016 višja tudi vrednost stroškov

Vrednost vmesne potrošnje – znašala je okrog 300 milijonov EUR – je bila prav tako občutno višja, predvsem zaradi večje vrednosti v proizvodnem procesu posekanega lesa (ki ga vrednotimo s povprečno ceno lesa na panju). Zaradi saniranja obsežnih poškodb od podlubnikov je bil v letu 2016 zabeležen za približno 50 % večji posek kot v letih pred žledom (2014), oz. okrog 6 milijonov m3 lesa. V primerjavi s prejšnjim letom sta bili večji tudi vrednosti gozdarskih storitev (za 96 %) ter potrošene energije (za 8 %).

Zaposlenost nekoliko nižja

V letu 2016 je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih 5.526 zaposlenih ali 9 % manj kot v letu 2015. Med temi so bili najštevilčnejši samozaposleni, bilo jih je 3.972, ali manj kot v prejšnjem letu. Poleg samozaposlenih je bilo v gozdarsko proizvodnjo vključenih še 1.554 plačanih delavcev, oziroma 3 % več kot leta 2015.

Objavljamo tudi prve rezultate pilotnega projekta za razvoj gozdnih računov

Ekonomski računi za gozdarstvo so bili v letu 2006 združeni v sistem okoljsko-ekonomskih računov za gozdove; v letu 2016 se je ta preimenoval v sistem gozdnih računov. Gozdni računi v skladu z novo Eurostatovo metodologijo obravnavajo gozdove in druge gozdne vire zelo kompleksno, poleg ekonomske vloge pa je poudarjena predvsem njihova širša, okoljska vloga. Gozdni računi vsebujejo količinske in vrednostne tabele o površinah gozdov in drugih gozdnih površinah ter lesnih zalog, vrednosti gozdarske proizvodnje, ponudbi in porabi nepredelanih gozdarskih proizvodov ter tabeli o poškodovanosti gozdov in zalogah ogljika v lesni biomasi. V podatkovni bazi SI-STAT objavljamo prve rezultate pilotnega projekta, ki je na SURS potekal v letu 2016.

Grafikon 1: Gozdarska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
Grafikon 1: Gozdarska proizvodnja, bruto dodana vrednost in zaposlenost, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Temeljni agregati ekonomskih računov za gozdarstvo, Slovenija
20122013201420152016
tekoče cene (mio. EUR)
Gozdarska proizvodnja 365,9384,1413,0402,1580,4
Vmesna potrošnja135,5134,9179,1178,2301,9
Bruto dodana vrednost 1)230,4249,2233,9224,0278,5
Potrošnja stalnega kapitala35,135,636,436,235,8
Neto dodana vrednost v osnovnih cenah 2) 195,3213,6197,5187,7242,8
Sredstva za zaposlene32,831,734,035,531,6
Drugi davki na proizvodnjo0,50,60,60,60,6
Druge subvencije na proizvodnjo 2,62,52,52,52,5
Faktorski dohodek 3)197,4215,5199,4189,7244,6
Poslovni presežek/Raznovrstni dohodek 4)164,6183,8165,4154,2213,0
Plačane rente14,715,916,320,30,1
Plačane obresti2,22,12,21,51,1
Prejete obresti0,70,50,70,40,3
Podjetniški dohodek 5)179,8200,6182,8175,2213,6
Bruto investicije v osnovna sredstva11,914,219,515,318,1
Zaposlenost (v 1.000 PDM) 6)5,35,86,06,15,5
1) Bruto dodana vrednost = gozdarska proizvodnja - vmesna potrošnja.
2) Neto dodana vrednost = bruto dodana vrednost - potrošnja stalnega kapitala.
3) Faktorski dohodek = neto dodana vrednost - drugi davki na proizvodnjo + druge subvencije na proizvodnjo.
4) Poslovni presežek/raznovrstni dohodek = faktorski dohodek - sredstva za zaposlene.
5) Podjetniški dohodek = poslovni presežek/raznovrstni dohodek - plačane rente - plačane obresti + prejete obresti.
6) PDM = polnovredna delovna moč.
Vir: SURS
Tabela 2: Temeljni agregati gozdnih računov, Slovenija
2012201320142015
tekoče cene (mio. EUR)
Površina gozdov 1)2.308,32.308,51.844,91.760,0
Površina drugih gozdnih zemljišč 1)132,6147,1120,0109,1
Površina drugih zemljišč poraslih z drevjem za gospodarski namen 1)18,820,816,816,8
Površina gozdov 2)2.308,52.306,11.842,21.759,9
Površina drugih gozdnih zemljišč 2)147,1150,1114,1111,0
Površina drugih zemljišč poraslih z drevjem za gospodarski namen 2)20,821,017,617,6
Lesne zaloge v gozdovih 1)6.965,87.278,15.727,85.469,7
Lesne zaloge na drugih gozdnih zemljiščih 1)70,576,162,161,7
Lesne zaloge na drugih zemljiščih poraslih z drevjem za gospodarski namen 1)11,412,29,99,8
Lesne zaloge v gozdovih 2)7.049,07.363,85.765,75.506,5
Lesne zaloge na drugih gozdnih zemljiščih 2)73,779,865,064,4
Lesne zaloge na drugih zemljiščih poraslih z drevjem za gospodarski namen 2)11,812,710,310,2
Gozdarska proizvodnja365,9385,1413,0402,1
  Tržna proizvodnja153,9163,7213,7225,1
  Netržna proizvodnja212,0221,4199,3177,1
1) Na začetku leta.
2) Na koncu leta.
Viri: SURS, MKGP, ZGS, GIS, GURS, SKGZ RS, Društvo sodnih cenilcev za gozdarstvo
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti