Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2015

Bruto investicije v osnovna sredstva v 2015 za 1,6 % nižje kot v 2014. Zahodna Slovenija ustvarila 52,7 % vseh BIOS

Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so v letu 2015 po dveh zaporednih letih rasti realno padle za 1,6 %. Večji del vseh BIOS je bil ustvarjen v kohezijski regiji zahodna Slovenija (52,7 %) in je bil za 11 % višji od BIOS, ustvarjenih v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

  • 10.10.2017
  • |
  • brez statusa
V 2015 upad investicijske aktivnosti. V zahodni Sloveniji ustvarjenih 52,7 % vseh BIOS
Bruto investicije v osnovna sredstva (BIOS) so se v letu 2015 glede na prejšnje leto po dveh zaporednih letih rasti znižale. Znašale so 7.322 milijonov EUR; to je nominalno za 0,4 % več, realno pa za 1,6 % manj kot v letu 2014. Več kot polovica omenjenih investicij je bila ustvarjena v kohezijski regiji zahodna Slovenija, in sicer 52,7 % vseh BIOS ali za 11 % več kot v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Padec investicijske aktivnosti v 2015 je bil povezan predvsem z upadom državnih investicij zaradi prehoda na novo evropsko finančno perspektivo 2014–2020.

Večina BIOS v storitvenih dejavnostih ustvarjena v kohezijski regiji zahodna Slovenija 
Dve tretjini vseh BIOS sta bili ustvarjeni v storitvenih dejavnostih (področja od G do U v Standardni klasifikaciji dejavnosti), od teh 60 % v zahodni Sloveniji. Po vrednosti ustvarjenih investicij je zahodna Slovenija najopazneje prevladovala nad vzhodno v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (področje K; 87 % vrednosti BIOS je bilo ustvarjenih v zahodni Sloveniji), v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (J; 81 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih in drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (področji M,N; 78 %).
 
Osnovne dejavnosti razmeroma pomembnejše v vzhodni Sloveniji
Preostala tretjina BIOS Slovenije pa je bila ustvarjena v osnovnih dejavnostih (področja dejavnosti od A do F), in sicer večina teh v vzhodni Sloveniji (58,7 %). V dejavnostih kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (A) je bilo 71 % BIOS ustvarjenih na vzhodu, v skupini dejavnosti rudarstvo, predelovalne dejavnosti, oskrba z elektriko in vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja (področja dejavnosti B, C, D, E) 58 % ter v dejavnosti gradbeništvo (F) 65 %.

V obeh kohezijskih regijah so po vrednosti vlaganj prevladovale BIOS v predelovalnih dejavnosti in dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti
V obeh kohezijskih regijah je bilo v letu 2015 ustvarjenih vrednostno največ BIOS v predelovalnih dejavnostih (področje C), in sicer 28,6 % vseh BIOS vzhodne regije in 20,2 % vseh BIOS zahodne regije, ter v skupini dejavnosti javne uprave in obrambe, izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva (področja O, P, Q), in sicer 22,3 % vseh BIOS vzhodne Slovenije in 23,4 % vseh BIOS zahodne Slovenije.

Objavljamo tudi revidirane podatke o BIOS za leti 2014 in 2013
V današnji objavi podatkov o BIOS objavljamo tudi revidirane podatke za leti 2013 in 2014; ti so posledica redne letne revizije in uskladitve s podatki o investicijah na nacionalni ravni.
Grafikon 1: Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Grafikon 1: Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2015
Grafikon 2: Bruto investicije v osnovna sredstva po skupinah dejavnosti, kohezijski regiji, Slovenija, 2015
Vir: SURS
Tabela 1: Bruto investicije v osnovna sredstva, kohezijski regiji, Slovenija
20112012201320142015
mio. EUR
Slovenija7.4516.9347.1757.2927.322
Vzhodna Slovenija3.3683.2423.7483.7603.464
Zahodna Slovenija4.0823.6923.4263.5313.858
struktura (%)
Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
Vzhodna Slovenija45,246,852,251,647,3
Zahodna Slovenija54,853,247,848,452,7
na preb. (EUR)
Slovenija3.6293.3713.4843.5373.549
Vzhodna Slovenija3.0652.9503.4183.4373.170
Zahodna Slovenija4.2793.8543.5593.6493.976
Vir: SURS
Tabela 2: Bruto investicije v osnovna sredstva po dejavnostih, kohezijski regiji, Slovenija
20112012201320142015
Struktura (%)
Vzhodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo4,85,34,44,95,8
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
39,341,148,341,237,3
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti27,126,325,527,328,6
F Gradbeništvo1,62,72,32,53,2
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo14,311,39,29,811,7
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti1,72,91,52,01,8
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti1,71,40,90,70,8
L Poslovanje z nepremičninami16,614,512,112,013,4
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti2,94,53,22,62,7
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo15,715,217,123,622,3
RST Druge storitvene dejavnosti1,41,10,80,70,9
Zahodna Slovenija100,0100,0100,0100,0100,0
A Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo1,51,62,21,92,2
BCDE Rudarstvo; predelovalne dejavnosti; oskrba z elektriko;
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami, saniranje okolja
23,724,025,124,024,1
  ..od tega: C Predelovalne dejavnosti18,219,219,520,020,2
F Gradbeništvo1,81,51,01,71,6
GHI Trgovina in popravila vozil, promet in skladiščenje, gostinstvo17,613,814,715,216,2
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti5,45,66,26,56,9
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti5,56,34,04,24,6
L Poslovanje z nepremičninami13,912,812,210,99,7
MN Strokovne, znanstvene, tehnične dejavnosti in druge poslovne dejavnosti9,18,89,38,58,8
OPQ Uprava in obramba; izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo19,122,323,725,823,4
RST Druge storitvene dejavnosti2,33,31,71,42,6
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti