Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, september 2017

Letna rast cen v septembru 2017 1,4-odstotna, mesečna rast cen pa 0,2-odstotna

Rast cen se nadaljuje tudi v septembru. Na letni ravni so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 1,4 %, na mesečni ravni pa za 0,2 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in pogonskih goriv.

  • 29.9.2017
  • |
  • končni podatki

 

Cene na letni ravni v povprečju višje

V septembru 2017 smo imeli na letni ravni 1,4-odstotno inflacijo (v istem mesecu prejšnjega leta 0,2-odstotno), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,2-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,4-odstotna).

Cene blaga so bile v septembru 2017 v primerjavi z avgustom 2016 v povprečju višje za 1,3 %, cene storitev pa za 1,5 %. Cene blaga dnevne porabe in prav tako tudi cene poltrajnega blaga so se zvišale za 2,0 %, cene trajnega blaga pa so se znižale za 2,4 %.

V septembru 2017 so k letni inflaciji prispevali največ, po 0,3 odstotne točke, dražja hrana (za 2,1 %), ter pogonska goriva. Dizelsko gorivo je bilo dražje za 6,3 %, bencin pa za 5,1 %.

Letno inflacijo so ublažile za 0,2 odstotne točke nižje cene rabljenih avtomobilov. Ti so bili v povprečju cenejši za 12,1 %. 0,1 odstotne točke so prispevale nižje cene mobilne telefonije (za 3,2 %).

 

Oblačila in obutev dražji, počitniški paketi pa cenejši kot v prejšnjem mesecu

Cene življenjskih potrebščin so bile v septembru 2017 na mesečni ravni v povprečju višje za 0,2 %.

K mesečni rasti cen so 0,7 odstotne točke prispevale višje cene oblačil in obutve. Ob prihodu jesensko-zimske kolekcije so se oblačila podražila za 12,9 %, obutev pa za 5,4 %. Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene sveže in ohlajene zelenjave razen krompirja (za 8,2 %) in pogonskih goriv. Bencin je bil dražji za 1,8 %, dizelsko gorivo pa za 1,5 %. Vse druge septembrske podražitve so mesečno inflacijo dodatno zvišale za 0,1 odstotne točke.

Skupno rast cen so na drugi strani znižale za 0,6 odstotne točke nižje cene počitnških paketov (v povprečju so bile nižje za 15,8 %). Po 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene mobilne telefonije (za 1,8 %) ter nižje cene nastanitvenih storitev v hotelih, motelih in gostiščih (za 4,8 %).

 

Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v septembru 2017 1,4-odstotna (v septembru 2016 je bila 0,2-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,3-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,5-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,3-odstotna. 

Blago se je v septembru 2017 na letni ravni podražilo za 1,2 %, storitve pa za 1,7 %. Cene blaga dnevne porabe in poltrajnega blaga so se zvišale za 2,1 % oz. za 1,0 %, trajno blago pa se je pocenilo za 2,8 %.

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v avgustu 2017 1,5-odstotna (v juliju 2017 1,3-odstotna); v državah članicah EU je bila 1,7-odstotna (v juliju 2017 1,5-odstotna). V avgustu so vse države članice EU zabeležile inflacijo; najnižja je bila na Irskem (0,4-odstotna), najvišja pa v baltskih državah: v Litvi (4,6-odstotna), v Estoniji (4,2-odstotna) in v Latviji (3,2-odstotna); v Sloveniji je bila 1,4-odstotna.
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Grafikon 1: Letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija
Vir: SURS
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija
IX 17
IX 16
IX 17
VIII 17 
IX 17 
XII 16
I–IX 17
I–IX 16
IX 17–VIII 16
IX 16–VIII 15
IX 17
Ø 15 
Skupaj101,4100,2101,3101,5101,2101,60
01 Hrana in brezalkoholne pijače102,0100,6102,2102,2102,0103,38
02 Alkoholne pijače in tobak102,8100,0103,1102,0101,6103,34
03 Oblačila in obutev102,7110,297,9100,7100,4100,26
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo102,3100,2101,9102,4101,6101,50
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj99,8100,599,499,9100,099,93
06 Zdravstvo100,4100,5100,1100,4100,5101,34
07 Prevoz100,6100,2101,0102,1101,598,17
08 Komunikacije97,998,798,0101,0101,3102,48
09 Rekreacija in kultura101,594,7104,0100,4100,5101,90
10 Izobraževanje100,6100,0100,2100,5100,5100,58
11 Restavracije in hoteli101,898,9102,7101,4101,4104,37
12 Raznovrstno blago in storitve101,4100,2101,4101,5101,5103,23
  Blago101,3101,4100,8101,3101,0100,56
  Storitve101,597,9102,4101,8101,7103,84
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija
IX 17
IX 16
IX 17
VIII 17 
IX 17 
XII 16
I–IX 17
I–IX 16
IX 17–VIII 16
IX 16–VIII 15
IX 171)
Ø 15 
Skupaj1,40,31,31,61,3101,60
01 Hrana in brezalkoholne pijače1,90,32,52,01,8103,05
02 Alkoholne pijače in tobak3,00,03,22,11,7103,41
03 Oblačila in obutev1,811,1-3,5-0,1-0,399,75
04 Stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo2,60,22,02,61,8101,51
05 Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj-1,10,1-1,3-0,6-0,498,71
06 Zdravstvo-0,10,3-0,40,30,4101,00
07 Prevoz1,20,41,22,72,098,75
08 Komunikacije-1,7-1,1-1,51,11,4102,64
09 Rekreacija in kultura2,2-3,84,00,80,7102,19
10 Izobraževanje0,60,10,10,50,5100,73
11 Restavracije in hoteli1,4-0,82,41,11,2104,11
12 Raznovrstno blago in storitve1,30,10,91,91,9103,34
  Blago1,21,30,81,41,0100,20
  Storitve1,7-1,22,21,91,9104,05
1) Indeksi.
Vir: SURS
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.