Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 2016

Domače gospodarstvo je na računu transakcij s tujino v 2016 ustvarilo presežek, a je bil ta nižji kot v 2015.

Domače gospodarstvo je na računu transakcij s tujino tudi v 2016 ustvarilo presežek, ki pa je bil nižji kot v letu 2015. Rast presežka so med sektorji domačega gospodarstva izkazovala samo gospodinjstva.

  • 29.9.2017
  • |
  • brez statusa

Bruto nacionalni dohodek za 4,3 % večji kot v letu 2015                                         

Bruto nacionalni dohodek poleg dohodka rezidentov ustvarjenega na ozemlju Slovenije zajema tudi v tujini ustvarjene dohodke domačih delavcev in dohodke iz kapitala. V letu 2016 je znašal 39.289 mio. EUR, kar je za 1.620 mio. EUR oz. 4,3 % več kot leto prej.

Na računu transakcij s tujino presežek tudi v 2016  
 
 
Domače gospodarstvo je v letu 2016 na računu transakcij s tujino ustvarilo presežek (neto posojanje), in sicer v višini 1.826 mio EUR (4,5 % BDP), kar je manj kot v letu 2015 (2.190 mio. EUR oz. 5,6 % BDP). Nižji presežek je bil predvsem posledica nižjih prihodkov od investicijskih podpor, saj je bilo iz virov EU načrpanih manj sredstev za investicije v osnovna sredstva. Dodatno so k zmanjšanju presežka prispevali dohodki od lastnine, v največji meri obresti, dividende in reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb.

Rast izvoza še naprej ohranja prednost pred rastjo uvoza, in sicer za 0,8 odstotne točke, kar je sicer manj kot leto prej, ko je razlika med rastjo izvoza in uvoza znašala 1,6 odstotne točke. Saldo menjave blaga in storitev s tujino se je v letu 2016 povečal na 3.701 mio. EUR (to je 11,0 % več kot v letu 2015).

Nefinančne družbe so presežek iz leta 2015 znižale, finančne družbe so ustvarile primanjkljaj        

Nefinančne družbe so presežek v 2016 v primerjavi z letom 2015 zmanjšale za tretjino, in sicer s 1.337 mio. EUR (v 2015) na 906 mio. EUR (v 2016). Primanjkljaj države (neto izposojanje) se je v letu 2016 še zmanjšal in je znašal 754 mio. EUR oz 1.9 % BDP (v 2015: 1122 mio. EUR oz. 2.9 % BDP). Finančne družbe pa so prvič po letu 2007 ustvarile primanjkljaj, in sicer v višini 82 mio. EUR (v 2015 so ustvarile presežek: 227 mio. EUR). Ta je bil predvsem posledica višjih dividend, ki so jih banke izplačale tujini, in višjih izplačil reinvestiranih dohodkov iz naslova tujih naložb v Sloveniji. Gospodinjstva so bila edini sektor, ki so presežek povečala, in sicer na 1.754 mio. EUR (v 2015 je znašal 1.728 mio. EUR).

Stopnja varčevanja gospodinjstev v 2016 višja kot v letu prej in hkrati višja od povprečja v  EU-28

Stopnja varčevanja gospodinjstev se je zvišala, in sicer za 0,2 odstotne točke, na 12,8 %. To pomeni, da so slovenska gospodinjstva v letu 2016 privarčevala 12,8 % razpoložljivega dohodka. Slovenija se torej po vrednosti tega podatka še naprej uvršča nad objavljeno povprečje v EU-28 (10,3 %) in nad povprečje v evrskem območju (12,2 %).

Stopnja investiranja gospodinjstev v 2016 nekoliko manjša kot v letu prej in še naprej nižja od povprečja v EU-28

Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2016 investirala 5,5 % razpoložljivega dohodka, to je za 0,3 odstotne točke manj kot v letu 2015. S tem podatkom še naprej zaostajamo za povprečjem gospodinjstev v EU-28 (8,1 %) in EA-19 (8,5 %).

Objavljamo tudi revidirane letne nefinančne sektorske račune za obdobje 1995–2015
 
Zaradi uskladitve z revidiranimi podatki BDP in drugih popravkov na nefinančnih sektorskih računih, objavljamo tudi revidirane letne nefinančne sektorske račune za obdobje 1995–2015.     

Zaradi uporabe novega vira podatkov o dohodkih od dela za slovenske rezidente ki delajo v tujini, smo za celotno obdobje 1995-2015 revidirali sredstva za zaposlene, davke od dohodkov ter socialne prispevke gospodinjstev do tujine. 

Vpliv revizije na bruto nacionalni dohodek je bil največji v letu 2012, ko se je zmanjšal za 0,7 %. Zmanjšal se je  predvsem zato, ker so bila iz tujine prejeta sredstva za zaposlene za gospodinjstva nižja kot pred revizijo. Revizija je bila v prvih letih manjša, po letu 2012 pa se je njen učinek nevtraliziral z drugimi izvedenimi popravki, ki so učinkovali v nasprotni smeri.                                                                               
Grafikon 1: Stopnja varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2002-2016
Grafikon 1: Stopnja varčevanja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2002-2016
Viri: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 25. 9. 2017).
Grafikon 2: Stopnja investiranja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2002-2016
Grafikon 2: Stopnja investiranja gospodinjstev, Slovenija, EU-28, Evro območje, 2002-2016
Viri: SURS, Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 25. 9. 2017).
Tabela 1: Temeljni agregati nacionalnih računov po institucionalnih sektorjih, Slovenija
20122013201420152016
mio. EUR
Bruto dodana vrednost1)31.29931.29432.51533.57835.009
  Nefinančne družbe18.17818.29419.37620.02920.966
  Finančne družbe1.2821.1831.2261.3171.308
  Država5.5985.4075.3375.4215.755
  Gospodinjstva6.0476.2176.3796.5966.757
  NPISG194193197215224
Bruto nacionalni dohodek1)35.51535.75337.27337.66939.289
  Nefinančne družbe4.6405.2196.3336.0076.507
  Finančne družbe909658670460196
  Država5.6145.6855.5055.7345.986
  Gospodinjstva24.29724.13624.70725.41226.542
  NPISG5454585658
Bruto razpoložljivi dohodek1)35.16435.38037.01037.26438.866
  Nefinančne družbe4.2114.7835.8775.4615.915
  Finančne družbe757613638464159
  Država7.2576.9837.1557.6578.105
  Gospodinjstva22.66722.63922.96523.29724.310
  NPISG273361375384377
Bruto varčevanje1)7.3588.2169.5459.2859.707
  Nefinančne družbe4.2114.7835.8775.4615.915
  Finančne družbe85058858535990
  Država-40-91155451527
  Gospodinjstva2.3712.8802.8782.9653.130
  NPISG-3456505046
Spremembe neto vrednosti zaradi varčevanja in kapitalskih transferjev1)-1076671.8541.7501.277
  Nefinančne družbe-2691981.3289221.035
  Finančne družbe6653.978692136-150
  Država-1.014-4.705-1.209-389-662
  Gospodinjstva5601.1611.0191.0561.051
  NPISG-493625263
Neto posojanje (+) / izposojanje (-)1)8041.3192.2572.1901.826
  Nefinančne družbe4055861.7051.337906
  Finančne družbe6734.068884227-82
  Država-1.459-5.319-1.992-1.122-754
  Gospodinjstva1.2291.9341.6271.7281.754
  NPISG-435034193
1) Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Vir: SURS
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.
Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiska. Z nadaljnim brskanjem po spletišču soglašate z uporabo piškotkov.   Podrobnosti