Vse dajalce podatkov prosimo, da sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2017

V mesecu avgustu rekordno število turističnih prenočitev, več kot 2 milijona

V avgustu 2017 smo v Sloveniji našteli skoraj 2,2 milijona turističnih prenočitev, 12 % več kot lani, in skoraj 764.000 prihodov turistov, 13 % več kot v avgustu 2016. Višje kot v lanskem avgustu je bilo število prihodov in prenočitev tako tujih kot domačih turistov.

  • 29.9.2017
  • |
  • začasni podatki

Skoraj 2,2 milijona prenočitev turistov
V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v avgustu 2017 zabeleženih skoraj 764.000 prihodov turistov, za 13 % več kot v avgustu 2016. Od tega je bilo skoraj 600.000 prihodov tujih turistov (ali 16 % več kot v avgustu 2016) in več kot 164.000 prihodov domačih turistov (3 % več kot v avgustu 2016). Oboji skupaj so opravili skoraj 2.153.000 prenočitev, kar je 12 % več kot v avgustu 2016 (tuji turisti skoraj 1.592.000 ali za 16 % več kot v avgustu 2016, domači pa nekaj več kot 561.000 ali za 4 % več kot lani). Tuji turisti so opravili skoraj tri četrtine vseh prenočitev turistov.

Največ tujih turistov iz Italije
Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so v avgustu 2017 med tujimi turisti ustvarili največ prenočitev pri nas, so bili Italija (od tam jih je bilo skoraj 248.000 ali 16 %), Nemčija (15 %), Nizozemska (11 %), Avstrija (7 %), Francije in  Združenega kraljestva (4 % iz vsake).

Več turističnih prenočitev kot v avgustu 2016 so v avgustu 2017 ustvarili turisti z vseh ključnih trgov: tisti iz Nizozemske za 36 % več, iz Nemčije za 31 % več, iz Francije za 13 % več, iz Združenega kraljestva za 6 % več, iz Avstrije za 5 % več in iz Italije za 3 % več.

Število turističnih prenočitev se je najbolj povečalo v kampih
V hotelih je bilo v avgustu 2017 ustvarjenih skoraj  943.000 ali 44 % vseh prenočitev turistov, v kampih 27 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah 7 %, v apartmajskih in počitniških naseljih 5 %, v mladinskih hotelih in v delavskih počitniških domovih in apartmajih 3 %.

Število turističnih prenočitev je bilo višje kot v avgustu 2016 v vseh vrstah nastanitvenih objektov: v kampih za 27 %, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah za 15 %, v delavskih počitniških domovih in apartmajih, otroških in mladinskih počitniških domovih za 9 %, v mladinskih hotelih za 7 %, v hotelih za 5 % in v apartmajskih in počitniških naseljih za 3 %.

Več kot tretjina prenočitev turistov v gorskih občinah
Največ prenočitev turistov so v avgustu 2017 našteli v gorskih občinah (34 % ali skoraj 738.000), nato v obmorskih in zdraviliških občinah (21 % v vsaki) ter v občini Ljubljana (10 %).

Število prenočitev se je glede na avgust 2016 povečalo v vseh tipih turističnih občin: v gorskih občinah za 21 %, v občini Ljubljana za 10 %, v obmorskih občinah in v zdraviliških občinah za 5 % več iz vsake.

Skupno število turističnih prenočitev od januarja do konca avgusta 2017 se približuje 9 milijonom
Od začetka 2017 do konca avgusta so v turističnih nastanitvenih objektih našteli več kot 8,8 milijona turističnih prenočitev, kar je 12 % več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Več prenočitev kot v lanskem avgustu so ustvarili tako domači kot tuji turisti.

Tuji turisti so ustvarili skoraj 6 milijonov vseh turističnih prenočitev (68 %), kar je 17 % več kot v istem obdobju lani, in skoraj 2,5 milijona prihodov ali 18 % več kot lani. Domači pa več kot 2,8 milijona prenočitev ali 5 % več kot v istem obdobju lani in več kot 925.000 prihodov ali 6 % več kot lani.

Več podatkov na podatkovnem portalu SI-STAT
Podrobnejši začasni mesečni podatki o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov po občinah in o prihodih in prenočitvah turistov po državah so na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT.

Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Grafikon 1: Turistični promet, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, avgust 2017
Grafikon 2: Prenočitve turistov po državah, Slovenija, avgust 2017
Vir: SURS
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov po ključnih trgih, od koder turisti prihajajo, avgust 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2017I–VIII 2017VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017I–VIII 2017VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj763.6173.383.277112,9114,82.152.5658.821.489112,5112,5
Domači164.044925.134102,8106,4561.0612.822.535104,0104,6
Tuji599.5732.458.143116,0118,41.591.5045.998.954115,9116,6
  od tega
  iz Italije96.292369.486104,8106,8247.613819.271102,7104,9
  iz Nemčije91.069275.495129,1130,0241.019724.834131,2129,4
  iz Nizozemske43.767110.462141,5138,0175.572375.363135,6135,4
  iz Avstrije40.004230.117106,9114,9109.819607.142105,1112,1
  iz Francije31.75978.093113,9113,665.252167.383113,0115,8
  iz Združenega kraljestva22.52886.595106,0113,262.879246.629106,4110,2
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Tabela 2: Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin in glavnih vrstah nastanitvenih objektov, avgust 2017 – začasni podatki1)
Prihodi turistovPrenočitve turistov
VIII 2017I–VIII 2017VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
VIII 2017I–VIII 2017VIII 2017
VIII 2016
I–VIII 2017
I–VIII 2016
število
število
indeks
indeks
število
število
indeks
indeks
Skupaj763.6173.383.277112,9114,82.152.5658.821.489112,5112,5
Vrste občin
  Zdraviliške občine105.975631.088103,0105,7449.8412.288.723104,6104,2
  Gorske občine273.721995.346118,8120,5737.9782.486.085120,5119,6
  Obmorske občine113.827552.394104,6112,2462.0201.813.240105,3110,5
  Ljubljana121.603554.911106,9112,6221.1201.021.368109,5114,3
  Mestne občine59.878305.299117,7115,1111.393577.567117,4111,9
Druge občine88.613344.239127,4126,1170.213634.506126,0123,1
Vrste nastanitvenih objektov
  Hoteli333.1491.950.030105,9111,6942.8634.994.195105,2108,8
  Kampi177.262474.426126,7128,5577.6841.464.905127,2125,4
  Zasebne sobe, apartmaji, hiše54.662201.412118,0125,2160.017537.897115,4122,9
  Apartmajska in počitniška naselja27.809143.321110,3107,2112.738476.710103,3101,9
  Mladinski hoteli36.537142.740109,0114,269.330282.341107,3115,5
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
V mesečnih podatkih niso zajeti nekateri turistični nastanitveni objekti z manj kot 10 stalnimi ležišči v naslednjih vrstah nastanitvenih objektov: zasebnih sobah, apartmajih in hišah, prenočiščih, turističnih kmetijah z nastanitvijo ter delavskih počitniških domovih in apartmajih. V letnih podatkih pa so upoštevani tudi ti nastanitveni objekti.

Začasni podatki se objavljajo najpozneje konec tekočega meseca za prejšnji mesec.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu v celoti objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu.
Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.