Poslovne tendence, Slovenija, september 2017

Zaupanje v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih septembra 2017 višje kot avgusta 2017

Vrednost kazalnika zaupanja je bila v septembru 2017 v trgovini na drobno in predelovalnih dejavnostih višja kot v prejšnjem mesecu, v gradbeništvu in storitvenih dejavnostih pa nižja.

  • 25. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih višji kot v prejšnjem mesecu 
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v septembru 2017 za 2 odstotni točki višja kot avgusta 2017. Glede na september 2016 se je zvišala za 7 odstotnih točk, hkrati pa je bila za 11 odstotnih točk nad dolgoletnim povprečjem.
Vrednosti kazalnikov stanj so se na mesečni ravni izboljšale. Najizraziteje sta se glede na avgust 2017 izboljšala kazalnika proizvodnja in izvozna naročila: za 5 odstotnih točk.
Na mesečni ravni so se izboljšali tudi kazalniki pričakovanj, najbolj kazalnik pričakovano zaposlovanje (za 5 odstotnih točk), ki je hkrati dosegel tudi najvišjo vrednost v obdobju od 2005.  

Kazalnik zaupanja v trgovini na drobno višji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila septembra 2017 za 5 odstotnih točk višja kot avgusta 2017 in za 7 odstotnih točk nižja kot septembra 2016, hkrati pa za 12 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja. Na rast kazalnika zaupanja v septembru je najbolj vplival kazalnik prodaja; njegova vrednost se je zvišala za 15 odstotnih točk.
Vrednosti kazalnikov stanj in pričakovanj za naslednje tri mesece so se glede na prejšnji mesec večinoma zvišale; znižala sta se le kazalnika obseg zalog in poslovni položaj.

Kazalnik zaupanja v gradbeništvu nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v gradbeništvu je bila septembra 2017 za 1 odstotno točko nižja kot avgusta 2017 in za 19 odstotnih točk višja kot septembra 2016, hkrati pa za 35 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Vrednosti kazalnikov stanj so se večinoma znižale; izjema sta bila kazalnika cene in zagotovljeno delo, ki sta se zvišala. Vrednosti kazalnikov pričakovanj za naslednje tri mesece so se v primerjavi s prejšnjim mesecem zvišale. Vrednosti kazalnikov skupna naročila, zaposlovanje in pričakovano zaposlovanje pa so ostale nespremenjene.

Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih nižji kot v prejšnjem mesecu
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila septembra 2017 za 1 odstotno točko nižja kot avgusta 2017 in za 3 odstotne točke višja kot septembra 2016 ter za 14 odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja.
Med kazalniki stanj se je glede na prejšnji mesec vrednost kazalnika povpraševanje znižala, vrednost kazalnika zaposlovanje se je zvišala, vrednost kazalnika poslovni položaj pa je ohranila vrednost iz prejšnjega meseca. Vrednosti kazalnikov pričakovanj so se v primerjavi s prejšnjim mesecem vse znižale, razen vrednost kazalnika pričakovano zaposlovanje.
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2017
Grafikon 1: Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja, Slovenija, september 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.