Gospodarska klima, Slovenija, september 2017

Gospodarska klima septembra 2017 na mesečni in letni ravni višja

Gospodarska klima je bila septembra 2017 višja na obeh ravneh: na mesečni ravni za 0,9 odstotne točke, na letni ravni pa za 6,1 odstotne točke.

  • 25. 9. 2017 ob 10:30
  • |
  • končni podatki
Gospodarska klima na mesečni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2017 (12,2 odstotne točke) za 0,9 odstotne točke višji kot avgusta 2017 (11,3 odstotne točke) in za 14,6 odstotne točke višji od dolgoletnega povprečja.

Na rast tega kazalnika je na mesečni ravni najbolj vplival kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 0,9 odstotne točke). Poleg tega sta na mesečno spremembo pozitivno vplivala tudi kazalnik zaupanja v trgovini na drobno (za 0,3 odstotne točke) in kazalnik zaupanja potrošnikov (za 0,2 odstotne točke). Negativen vpliv pa je imel kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 0,4 odstotne točke), medtem ko kazalnik zaupanja v gradbeništvu na mesečno spremembo vrednosti ni vplival.

Gospodarska klima na letni ravni višja
Kazalnik gospodarske klime je bil septembra 2017 za 6,1 odstotne točke višji kot septembra 2016.

Na izboljšanje tega kazalnika na letni ravni so vplivali kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih (za 2,7 odstotne točke), kazalnik zaupanja potrošnikov (za 1,6 odstotne točke), kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,2 odstotne točke) in kazalnik zaupanja v gradbeništvu (za 0,9 odstotne točke), medtem ko je bil vpliv kazalnika zaupanja v trgovini na drobno na spremembo na letni ravni negativen (za 0,3 odstotne točke).
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Grafikon 1: Kazalnik gospodarske klime, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2017
Grafikon 2: Vpliv posameznih kazalnikov zaupanja na mesečno spremembo gospodarske klime, Slovenija, september 2017
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Nekateri seštevki in razlike se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.

Kazalnik gospodarske klime je tehtani sintezni kazalnik; sestavljajo ga kazalniki zaupanja v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno, gradbeništvu, storitvenih dejavnostih in kazalnik zaupanja potrošnikov.

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.

V raziskovanje Mnenje potrošnikov smo v januarju 2016 uvedli metodološke spremembe, ki lahko vplivajo na vrednost kazalnika gospodarske klime.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.